DETAIL KURZU

Interný audítor systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015

Od:

Slovenská spoločnosť pre kvalitu

Bratislava

Popis kurzu

Cieľom kurzu je objasniť účastníkom kurzu filozofiu a požiadavky normy kvality na praktických príkladoch. Pripraviť účastníkov školenia na vykonávanie interných auditov systému manažérstva kvality v zmysle normy ISO 19011. Kurz bude ukončený testom. Úspešní absolventi obdržia osvedčenie interného audítora. Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR

Obsah kurzu

Výklad požiadaviek normy ISO 9001:2015 s uvádzaním príkladov z praxe. Plánovanie, príprava, vedenie a vyhodnotenie interných auditov, modelový príklad, praktické cvičenia vykonania interného auditu pod vedením lektora. Psychológia a komunikácia pri audite.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre zamestnancov organizácií, ktoré zavádzajú resp. uplatňujú zavedený manažérsky systém podľa noriem kvality

Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté náklady na zabezpečenie kurzu, prednáškovej sály, lektorov, občerstvenia, odbornej literatúry a pomocných materiálov. Cena nezahŕňa poplatok za stravu a ubytovanie.

Kontaktná osoba

Monika Jurkovičová
+421 905 223 744
monika.jurkovicova@ssk.sk

Hodnotenie
Organizátor