Totálne produktívna údržba

Základné info
  • Termín kurzov: 19.06.2017 - 20.06.2017
  • Miesto konania: Liptovská 10, Bratislava
  • Cena: 432 € (360 € bez DPH)
  • Poznámka k cene: cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 340 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk
  • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Objasniť hlavné zásady TPM, na praktických príkladoch ukázať, ako ich aplikovať v praxi, naplánovať ďalšie postupy uplatnenia TPM v organizácii.

Cieľová skupina

Kurz je určený najmä vedúcim pracovníkom výroby a údržby, majstrom, vedúcim pracovných tímov a špecialistov.

Obsahová náplň

  1. Ako dosiahnuť vysokú produktivitu – príčiny porúch a chýb, prečo, kedy a ako urobiť údržbu.
  2. Čo je TPM – štyri stupne vývoja.
  3. Zvyšovanie efektívnosti strojov a zariadení – 6 najväčších strát, výpočet ukazovateľov, určenie celkovej efektívnosti zriadenia, stanovenie cieľov zlepšovania.
  4. Nástroje a postupy uplatnenia TPM v praxi – určenie kritických miest, zostavenie časového plánu, realizácia, kontrola.
  5. Aplikácia osvojených postupov na pracoviská účastníkov tréningu.

Lektor:
Radoslav Čupík

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

19.06.2017 - 20.06.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Lucia Krížová
tel: +421 2/544 185 13
mobil: +421 911 723 364
e-mail: fbe@fbe.sk

Adresa
Liptovská 10, 82109, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: 02 5441 8513-4
email: fbe@fbe.sk
web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape