Six Sigma pre manažérov a sponzorov projektov zlepšovania

Základné info
 • Termín kurzov: 29.06.2018
 • Miesto konania: Liptovská 10, Bratislava
 • Cena: 276 € (230 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 210 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk
 • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Postupy výberu projektov zlepšovania a meranie ich úspešnosti. Prehľad metodiky zvyšovania konkurencieschopnosti (Lean) Six Sigma pre manažérov a zadávateľov projektov.

Cieľová skupina

Kurz je určený najmä pre manažérov, ktorí uvažujú o zavedení, alebo ich podniky už aplikujú metodiky zvyšovania efektívnosti procesov „Six Sigma“ a „Lean Management“, pre garantov projektov, pre vedúcich tímov zlepšovania, pracovníkov v úvode programu prípravy „Black Belts“ a „Green Belts“ a ostatných, ktorí majú záujem bližšie spoznať praktické postupy a skúsenosti z aplikácie filozofie a nástrojov „Six Sigma“ a „Lean Management“.

Obsahová náplň

1. Dôvody pre aplikáciu „Six Sigma“

 • Prípadové štúdie nasadzovania „Six Sigma“ v organizácii — videofilm.
 • Prínosy „Six Sigma“ („business case“).
 • Vzťah k ostatným manažérskym systémom.
 • (Lean) Six Sigma ˜roadmap”.

2. Výber a definovanie projektov — plán zvyšovania výkonnosti procesov

 • Popis procesu a jeho zákazníkov.
 • Identifikácia požiadaviek zákazníkov (VOC) a ich meranie.
 • Určenie kritických faktorov úspechu.
 • Matica kritických faktorov a procesov, ktoré vedú k ich dosiahnutiu (X—Y).
 • Porovnanie súčasnej výkonnosti s najlepšími.
 • Výber „Six Sigma“ projektov.

3. Zlepšovanie procesov metódou „Six Sigma“. Metodika a nástroje „DMAIC“

 • Nástroje definovania problémov a procesov. SIPOC. Meranie procesov.
 • Analýza kľúčových príčin problémov. Nástroje pre rôzne typy procesov.
 • Návrhy a výber nápravných opatrení. Meranie ekonomických prínosov projektov.
 • Riadenie procesu. Štandardy a postupy. Hodnotenie kvality a efektívnosti.

4. Program implementácie „Six Sigma“ v organizácii. Projekty „Six Sigma“. Hodnotenie prínosov

 • Tréning a úlohy „Black Belts“, „Green Belts“ a ostatných zainteresovaných.
 • Výber, vedenie a hodnotenie „Six Sigma“ projektov.
 • Integrácia s manažérskymi systémami firmy.

5. Praktické skúsenosti z aplikácie metód a nástrojov Six Sigma vo firmách v oblasti výroby a služieb.

Bližšie informácie o implementácii Six Sigma sú uvedené na www.fbe.sk.

Lektor:
Róbert Klačanský, Karol Horváth

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

29.06.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Lucia Krížová
tel:
+421 2/544 185 *** zobraziť

mobil:
+421 911 723 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť


Adresa
Liptovská 10, 82109 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
02 5441 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť

web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)