Kurz: EXCEL - ŠPECIÁL PRE CONTROLLING (EXCEL NIELEN PRE CONTROLLEROV A EKONÓMOV I - III)

Popis kurzu

Kurz Vás oboznámi s problematikou controllingu a zároveň Vám prakticky pomôže osvojiť si poznatky a zručnosti, ako tento systém nielen vybudovať, ale aj efektívne využívať. Naučíte sa tu postup tvorby systému podnikového controllingu s nástrojom, ktorý je dostupný na každom ekonomickom úseku alebo inom dôležitom pracovisku podniku v podobe počítačového programu EXCEL. Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblasti tvorby finančného plánu, tvorby a hodnotenia podnikateľských projektov. Po jeho absolvovaní budú schopní posúdiť efektívnosť projektov, ich obsahovú aj formálnu stránku. Na príkladoch mode-lových firiem z praxe budú ukázané možnosti posúdenia firmy, naplánovanie jej budúceho rozvoja a zvyšovania jej hodnoty.Obsah kurzu

  • Viacrozmerná analýza dát: import súborov, názvy oblastí a buniek, kontingenčné tabuľky.
  • Úvod do EIS aplikácií (Executive Information System): dátový sklad, výstavba jednoduchej EIS aplikácie.
  • Vyhľadávanie informácií v dátovom sklade – funkcia vyhľadať, nepriamy odkaz, rozšírený filter, kontingenčné tabuľky.
  • Základné postupy EIS programov – analýzy typu drill-down, dynamické filtrovanie, riadiace parametre EIS.
  • Výstavba EIS aplikácie – založenie dátového skladu, založenie číselníkov, návrh a realizácia výstupných obrazoviek, nastavenie riadiacich parametrov, prepojenie jednotlivých častí riešenia. Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch.
  • Spustenie doplnku PowerPivot pre Excel, pridanie dát do okna PowerPivot, okno PowerPivot. – Vytvorenie kontingenčnej tabuľky pomocou karty PowerPivot.
  • Microsoft Query – prístup k vonkajším databázam. Deklarácia zdrojov dát, spájanie tabuliek. Importovanie dát dotazu do tabuliek Excelu.
  • Špecifikácie a dátové typy podporované v zošitoch PowerPivot a jazyk DAX.
  • Tipy a triky so vzorcami – efektívne vkladanie dát, tvorba grafov, trendy. Grafické mapy a trendy v reálnom čase. Časovač prác – nechajme Excel pracovať za nás.Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorí pracujú s programom Excel a využívajú ho v svojej praxi. Najmä ale manažérom, controllerom, ekonómom, finančníkom, marketingovým pracovníkom ako aj celému top a strednému manažmentu rôznych typov organizácií. Zároveň je odporúčaný všetkým pracovníkom, ktorí sa podieľajú na tvorbe alebo hodnotení projektov.Kontaktná osoba

Ladislav Rau
+421 2/634 523 29
mentis@mentis.sk


Organizátor