DETAIL KURZU

Kredity pre učiteľov: Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese

Od:

Akadémia vzdelávania Michalovce

Michalovce

Popis kurzu

Hlavným cieľom inovačného vzdelávania pedagogických zamestnancov je zdokonaľovanie profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti, nadobudnúť vedomostí, zručností a profesijné kompetencie v práci s vybranými informačnými technológiami, aplikačnými programami a interaktívnou tabuľou pri štandardnom výkone pedagogickej činnosti.

Cieľová skupina

učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy),učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy), učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy), učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.

Poznámka k cene

22 kreditov

Kontaktná osoba

Jarmila Kurdilová Mgr.
+421 56/688 38 22
avmi@aveducation.sk

Hodnotenie
Organizátor