Sebaistá žena - inšpiratívny člen tímu (max 4 účastníčky)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Pod vplyvom zážitkového interaktívneho tréningu, účastníčky získajú schopnosť využívať vlastný potenciál, pre úspešné pôsobenie v osobnej i profesionálnej sfére. 3-dňový zážitkový interaktívny tréning organizujeme za účelom dosahovania výnimočných požadovaných výsledkov, prihliadajúc na osobnostný potenciál a jedinečnosť účastníčky, s cieľom:

 • eliminovať stres, získať sebaistotu, poznať svoju skutočnú hodnotu
 • komunikovať asertívne, nie agresívne ani pasívne
 • efektívne organizovať svoj čas, získať voľný priestor pre tvorivú činnosť
 • nájsť vhodný osobný imidž, poznať tipy triky pre štylistiku, úpravu tváre a vlasov v zmysle farebného typu

Účastníčky kurzov odchádzajú s novou pracovnou i životnou energiou, plné nadšenia a pripravené na zmeny.

Cieľová skupina

Ženy, ktoré chcú byť vždy IN, sebaisté, sebapresadzujúce sa a inšpiratívne Kurz je možné organizovať pre jednotlivcov (individuálne) i uzavreté skupiny, kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Obsahová náplň

Forma školenia:

 • prednáška, trénovanie
 • demonštrácia, simulácia
 • diskusia, interakcia
 • koučing
 • Rozsah a obsah školenia:

Obsah:

1. deň

 • Kúzlo osobnosti – náš sprievodca, ženský leadership
 • Budovanie dobrej atmosféry na pracovisku, poznanie vlastnej hodnoty a správne presvedčenia
 • Time management ženy v živote i v biznise
 • Analyzovanie a eliminovanie časových strát /smart analýza „zlodejov času“/, Princípy času a zmeny
 • Efektívne rozvrhnutie denného času ako v pracovnom, tak osobnom živote, To do list, dôležité verzus súrne, efektívne delegovanie, či osvojovanie si úloh
 • Profesionálne organizovaný pracovný priestor môj i môjho nadriadeného, kde zasahujú moje kompetencie
 • Zvládanie a odbúravanie strachu, časového stresu, novourčovanie si priorít, reakcie na zmeny, vnútorná stabilita

2. deň Asertivita prepojená s empatiou, efektívna komunikácia, aktívne počúvanie – v pracovných i osobných vzťahoch

 • asertivita vytvárajúca dobrú atmosféru pre spoluprácu
 • asertivita a vplyv na zdravé riskovanie, kreativitu
 • asertivita, nie agresivita a už vôbec nie pasivita, práca s ľuďmi, nie proti nim
 • zásady a sociálne spôsobilosti asertívneho správania, schopnosť ceniť si seba a svoje práva, oceňovať druhých
 • zvyšovanie sebaúcty a rešpektu, identifikovať svoje potreby a priania, schopnosť požiadať a dôjsť tak k naplneniu potrieb
 • možnosti predchádzania ako i efektívneho riešenia konfliktných situácií, metódy zvládania kritiky, ocenenia a pochvaly
 • prijatie zodpovednosti za svoje vlastné správanie, postoj k chybe
 • asertívne mimoslovné správanie, reč tela, asertívne techniky a iné

3. deň

 • Organizovanie a riadenie chodu vlastnej kancelárie, komplexnosť spravovania agendy, profesionálne organizovanie pracovných stretnutí a eventov, služobné cesty, vyúčtovania, špecialitky v zmysle klientskej starostlivosti, iné
 • Ovládanie základov spoločenskej etikety, bontón, biznis protokol
 • Profesionálne vystupovanie, zvládanie neočakávaných spoločenských situácií (vhodné reakcie na Faux pas a iné)
 • Profesionálne telefonovanie, reprezentatívna E-mailová komunikácia v zmysle zásad hospodárskej korešpondencie
 • Oblečenie a image, dress code v zmysle príležitosti
 • Určenie farebného typu z 12 tonálnych farebných typov, vysvetlenie vhodného oblečenia ako i obuvi v zmysle typu postavy ako i pracovnej pozície
 • Konzultácie k vhodnej úprave vzhľadu, vedený profesionálnou vizážistkou (Osobný imidž a štylistika, úprava tváre a vlasov v zmysle farebného typu)
 • 3-hod kurz sebalíčenia
 • denné líčenie, biznis líčenie, príležitostné spoločenské líčenie
 • jednoduchá a rýchla úprava svojho vzhľadu – starostlivosť o pleť, ruky

Termíny kurzov

18.01.2017 - 20.01.2017

Max 4 dámy

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Erika Feketová
tel: +421 903 221 950
mobil: +421 903 221 950
e-mail: erika.feketova@espiral.sk

Adresa
Priemyselná 8, 82107 Bratislava, (školíme bez ohľadu na mestá: v SR a ČR

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 903 221 950
mobil: +421 903 221 950
email: erika.feketova@espiral.sk
web: www.espiral.sk

Adresa
Espiral, s.r.o.
Priemyselná 8, Bratislava Zobraziť na mape