Kurz: Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - §21,§22,§23

Popis kurzu

Pre záujemcov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.Obsah kurzu

Odborné vzdelávacie podujatie je určené záujemcom o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Podmienkou zaradenia do kurzu je elekrtotechnické vzdelanie. Dĺžka praxe pre technické zariadenia elektrické – do 1000 V: Podmienkou získania osvedčenia o odb. spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike – § 21 bez dokladovania praxe, § 22 do 1000 V je povinná prax v dĺžke 1 rok nad 1000 V 2 roky, § 23 pre záujemcov s výučným listom – 4 roky, pre záujemcov so SŠ – 3 roky a s VŠ vzdelaním 2 roky.Cieľová skupina

Kurz je určený pre záujemcov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike. Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené elektrotechnické vzdelanie.Poznámka k cene

základný kurz - ZĽAVA PRE SAMOPLATCOV, pre nezamestnaných zdarma cez RE-PASKontaktná osoba

Ing.Katarína Tomáňová
+421 905 452 234
kurzy.dk@avtatry.sk