Nová právna úprava ochrany osobných údajov od roku 2018

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zásadné zmeny, alebo „veľká reforma“ v problematike ochrany osobných údajov – Nová právna úprava ochrany osobných údajov – nový právny predpis EÚ- NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 – GDPR a nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý v plnom rozsahu nahradí zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z., ktorý bude zrušený. Všetko čo musíte vedieť, aby Vás 25.máj 2018, kedy sa začnú plne uplatňovať nové pravidlá v ochrane osobných údajov, neprekvapil. Pocitovo stále ešte dlhý čas kedy vstúpi v platnosť GDPR, ale v skutočnosti už len trhací kalendár na to, aby ste boli pripravení na nové pravidlá v ochrane osobných údajov, na zmeny a povinnosti, ktoré prináša nová právna úprava a pripravili si novú dokumentáciu k ochrane osobných údajov. A práve cieľom našho seminára je, aby ste to zvládli bez akýchkoĺvek problémov a neboli ohrození pokutami, ktoré podľa GDPR môžu byť (za najvážnejšie porušenia) až vo výške 200-tisíc eur. GDPR prinesie veľký počet zmien, ktoré ovplyvnia takmer každú firmu alebo organizáciu, každého, kto spracúva osobné údaje, tzn. ak máte zamestnancov alebo zákazníkov, je pravdepodobné, že osobné údaje spracúvate.

Cieľová skupina

všetkým zamestnávateľom, manažérom, personalistom, poisťovniam, bankám, nákupným a zábavným centrám, prevádzkovateľom internetových obchodov, poskytovateľom marketingových služieb, telemarketingu, finančných služieb,každému, kto akýmkoľvek spôsobom spracúva osobné údaje, resp. prichádza s nimi do kontaktu

Obsahová náplň

Medzi najdôležitejšie zmeny, ktoré sa Vás určite dotknú a o ktorých musíte vedieť patrí:

 • Oznamovacia povinnosť v prípade porušenia ochrany osobných údajov.
 • Zmeny v postavení sprostredkovateľov, rozsah sprostredkovateľskej zmluvy.
 • Podmienky nominácie na zodpovednú osobu, ktorou bude môcť byť aj právnická osoba, pričom bude zrušená povinnosť absolvovať skúšku.
 • Prísnejšie podmienky na poskytnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
 • „Právo byť zabudnutý.“
 • Právo na prenosnosť osobných údajov.
 • Zmeny v súvislosti s cezhraničným prenosom.
 • Rušia sa administratívne povinnosti prevádzkovateľov – oznamovacia povinnosť, povinnosť osobitnej registrácie a evidenčná povinnosť, ktoré budú nahradené novými inštitúciami – viď. nižšie.
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach.
 • Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov.
 • Predchádzajúca konzultácia.
 • Zavedenie certifikácie pre prevádzkovateľov a sprostredkovateľov na účely preukázania súladu spracovania osobných údajov a existencie primeraných záruk ochrany osobných údajov.
 • Zmeny v zdokumentovaní bezpečnostných opatrení. 
 • Zvýšenie pokút a iné.

Termíny kurzov

22.01.2018

8.30-15.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
06.02.2018

8.30-15.00 (Žilina)

Prihlásiť sa
20.03.2018

8.30-15.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
09.04.2018

8.30-15.00 (Vysoké Tatry)

Prihlásiť sa
23.04.2018

8.30-15.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
16.08.2018

8.30-15.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
02.10.2018

8.30-15.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
20.11.2018

8.30-15.00 (Žilina)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Jánošíková
tel:
+421 2/330 052 *** zobraziť

mobil:
+421 915 692 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť


Adresa
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava,Žilina,Vysoké Tatry

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/330 051 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť

web: www.eseminare.sk

Adresa
Verlag Dashöfer, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)