calendar capacity company course info location price sale search

NOVÝ PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom semináru je uviesť účastníkov do problematiky spracúvania osobných údajov, upozorniť ich na úskalia tejto problematiky a oboznámiť ich so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskoršieho predpisu a jeho vykonávacími predpismi. Zároveň Vás upozorníme na nový [BM1] právny základ spracúvania osobných údajov, ktorým je zákon č. 307/2014 Z.z., ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a ktorý je osobitným zákon k zákonu o ochrane osobných údajov, tiež označovaný ako zákon o whistleblowingu ako aj možných sankciách pri jeho nedodržiavaní. Seminár organizujeme v skupinách do 10 účastníkov. Máte preto možnosť prediskutovať Vaše otázky priamo s lektorkou a zorientovať sa v problematike. V súvislosti s adresátmi tejto prednášky by sme Vás chceli upozorniť na kontrolnú činnosť Úradu na ochranu osobných údajov SK, ktorý vykonáva kontrolu na základe ročného plánu kontrol, na základe podozrenia z porušenia povinností pri spracúvaní osobných údajov ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov alebo v rámci konania o ochrane osobných údajov. Plán kontrol na rok 2015 zahŕňa nasledujúce subjekty:

Poskytovatelia marketingových služieb Poskytovatelia služieb tzv. telemarketingu Poskytovatelia finančných služieb Poskytovatelia služieb v sektore poistenia Prevádzkovatelia bankových a nebankových registrov klientskych informácií Nákupné a zábavné centrá Pohostinské zariadenia ale aj Konzulárne pracoviská na vybraných zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky; Národná ústredňa SIRENE; Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Dublinské stredisko

Cieľová skupina

všetkým zamestnávateľom, manažérom, personalistom, poisťovniam, bankám, každému, kto akýmkoľvek spôsobom spracúva osobné údaje, resp. prichádza s nimi do kontaktu

Termíny kurzov

18.10.2016

8.30-16.00 (Žilina)

Prihlásiť sa
19.10.2016

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
20.01.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
07.02.2017

8.30-16.00 (Žilina)

Prihlásiť sa
02.03.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Jánošíková
tel: +421 2/330 052 28
mobil: +421 915 692 889
e-mail: dana.janosikova@dashofer.sk

Adresa
Železničiarska 13, 811 04 Žilina,Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/330 051 31
email: dana.janosikova@dashofer.sk
web: www.eseminare.sk

Adresa
Verlag Dashöfer, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava Zobraziť na mape