NOVÝ PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom semináru je uviesť účastníkov do problematiky spracúvania osobných údajov, upozorniť ich na úskalia tejto problematiky a oboznámiť ich so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskoršieho predpisu a jeho vykonávacími predpismi. Zároveň Vás upozorníme na nový [BM1] právny základ spracúvania osobných údajov, ktorým je zákon č. 307/2014 Z.z., ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a ktorý je osobitným zákon k zákonu o ochrane osobných údajov, tiež označovaný ako zákon o whistleblowingu ako aj možných sankciách pri jeho nedodržiavaní. Seminár organizujeme v skupinách do 10 účastníkov. Máte preto možnosť prediskutovať Vaše otázky priamo s lektorkou a zorientovať sa v problematike. V súvislosti s adresátmi tejto prednášky by sme Vás chceli upozorniť na kontrolnú činnosť Úradu na ochranu osobných údajov SK, ktorý vykonáva kontrolu na základe ročného plánu kontrol, na základe podozrenia z porušenia povinností pri spracúvaní osobných údajov ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov alebo v rámci konania o ochrane osobných údajov. Plán kontrol zahŕňa nasledujúce subjekty:

Poskytovatelia marketingových služieb Poskytovatelia služieb tzv. telemarketingu Poskytovatelia finančných služieb Poskytovatelia služieb v sektore poistenia Prevádzkovatelia bankových a nebankových registrov klientskych informácií Nákupné a zábavné centrá Pohostinské zariadenia ale aj Konzulárne pracoviská na vybraných zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky; Národná ústredňa SIRENE; Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Dublinské stredisko

Cieľová skupina

všetkým zamestnávateľom, manažérom, personalistom, poisťovniam, bankám, každému, kto akýmkoľvek spôsobom spracúva osobné údaje, resp. prichádza s nimi do kontaktu

Obsahová náplň

 • Právny rámec ochrany osobných údajov, ciele, predmet a pôsobnosť zákona o ochrane osobných údajov
 • Výklad základných pojmov
 • Zásady spracúvania osobných údajov
 • Právny základ spracúvania osobných údajov
 • Základné povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a vzťahy medzi nimi
 • Povinnosti zamestnávateľov v zmysle zákona o whistleblowingu
 • Získavanie osobných údajov a ich likvidácia
 • Bezpečnosť spracúvania osobných údajov, bezpečnostný projekt
 • Dohľad nad ochranou osobných údajov, zodpovedná osoba – absolvovanie skúšky na výkon funkcie zodpovednej osoby, poverenie zodpovednej osoby, konkrétne povinnosti a rozsah jej zodpovednosti
 • Oprávnená osoba, kto je to a povinnosť jej poučenia
 • Práva dotknutej osoby
 • Cezhraničný tok osobných údajov
 • Oznamovacia povinnosť, osobitná registrácia a evidencia informačných systémov
 • Sankcie
 • Kontrolná činnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, práva a povinnosti kontrolovanej osoby

Termíny kurzov

15.08.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
23.10.2017

8.30-16.00 (Žilina)

Prihlásiť sa
21.11.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
01.12.2017

8.30-16.00 (Žilina)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Jánošíková
tel:
+421 2/330 052 *** zobraziť

mobil:
+421 915 692 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť


Adresa
Železničiarska 13, 811 04 Žilina,Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/330 051 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť

web: www.eseminare.sk

Adresa
Verlag Dashöfer, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)