Základný odborný colný kurz - minimum colného deklaranta

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa mesačne
 • Miesto konania: Starohájska 9/B, Trnava, Banská Bystrica
 • Cena: 480 € (400 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: v cene študijný materiál, občerstvenie, obed, osvedčenie, zľava pri účasti z firmy pri 2 os.-10 %, 3 os.-15 %, 4 os.-20 %
 • Organizátor: C&D Services s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • naučíme Vás pracovať s terminológiou pre colné konanie a základnými colnými predpismi,
 • naučíme Vás ako zatriediť tovar, práci s colným sadzobníkom a databázou TARIC (SK, EÚ), správne aplikovať pravidlá pôvodu a colnej hodnoty,
 • vysvetlíme priebeh colného konania, jeho fázami, vyplňovanie colných vyhlásení (JCD, T1, T2L), plnenie colných formalít a veľa iných dôležitých informácií v súlade s platnou colnou legislatívou.

Cieľová skupina

Pracovníci colno-deklaračných firiem, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných spoločností, colní zástupcovia, nákupcovia, obchodníci. Vhodné tiež pre nákupcov, expedientov, dispečerov, disponentov, advokátov a pracovníkov v zahraničnom obchode.

Obsahová náplň

1. deň – Colná únia, colné predpisy EÚ a SR, colné konanie

 • EÚ ako colná únia a jednotný trh
 • Terminológia a základné colné predpisy
 • Osobitné colné režimy
 • Colný dlh – vznik, zánik, vymeranie, výber, platba, zabezpečenie
 • Zodpovednosť deklaranta, colné priestupky, delikty a sankcie

2. deň – Colnotarifné zatriedenie tovaru, colný sadzobník , TARIC, pôvod tovaru

 • Spoločný colný sadzobník, členenie, obsah, poznámky, používanie
 • Používanie databázy TARIC SK a EÚ, vyhľadávanie, kalkulačný modul, príklady
 • Klasifikácia tovarov, Harmonizovaný systém, Kombinovaná nomenklatúra
 • Colnotarifné zatriedenie tovaru, uplatňovanie pravidiel, príklady
 • Colná hodnota a základy pôvodu tovaru

3. deň – Colná problematika v praxi

 • Vyplňovanie colných vyhlásení – pravidlá (dovoz a vývoz)
 • Colné vyhlásenia, formy, vystavovanie (dovoz, vývoz, tranzit)
 • Elektronické colné konanie, náležitosti, priebeh, uplatňovanie
 • Zjednodušené postupy v colnom konaní
 • Aktuálne a očakávané zmeny colných predpisov

Lektor:
Mgr. Jozef Vaško - skúsený lektor a profesionál zodpovie všetky Vaše otázky

Typ a platnosť osvedčenia:
celoštátna pôsobnosť (na vyžiadanie v anglickom jazyku)

Termíny kurzov

Otvára sa mesačne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Jozef Vaško
tel: +421 905 172 872
mobil: +421 905 172 872
e-mail: jozef.vasko@cdservices.sk

Adresa
Starohájska 9/B, 917 01 Trnava, Banská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 905 172 872
mobil: +421 905 172 872
email: jozef.vasko@cdservices.sk
web: www.cdservices.sk

Adresa
C&D Services s.r.o.
Starohájska 9/B, Trnava Zobraziť na mape