Správa registratúry, hodnotenie a vyraďovanie záznamov, archív organizácie 40 h.

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Pripraviť kvalifikovaných zamestnancov pre správu registratúry, hodnotenie a vyraďovanie záznamov a pre prácu v archíve organizácie.Získať všetky potrebné informácie o zákonom ustanovených povinnostiach zabezpečovať správu registratúry, hodnotenie a vyraďovanie záznamov, archív organizácie. Získať prehľad o aktuálnych pravidlách a trendoch v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty.

Cieľová skupina

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti v oblasti správy registratúry, hodnotenia a vyraďovania záznamov, archívu organizácie. Osoby zodpovedné za tvorbu interných noriem a  zabezpečenie správy registratúry.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že odborná správa dokumentov nie je zrušená. Zákon ukladá povinnosť pôvodcovi registratúry, ktorým je každá právnická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra /t.j. všetky dokumenty súvisiace s predmetom činnosti daného subjektu: obchodná, účtovná, daňová agenda, agenda vzniknutá v rámci personálnych vzťahov s vlastnými zamestnancami/ zabezpečovať správu tejto dokumentácie.

Obsahová náplň

5 dňové školenie: 40 hod. denne od 08:30h do 16:00 h.

  • Platné právne predpisy na úseku správy registratúry, hodnotenia a vyraďovania záznamov a archívnej činnosti.
  • Správa registratúry (manipulácia so záznamami a spismi v organizáciách), registratúrne strediská – ich význam a funkcia, zásady tvorby registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu.
  • Hodnotenie a vyraďovanie záznamov.
  • Archívna činnosť.
  • Praktický seminár.
  • Exkurzia do vybraného archívu a záverečné konzultácie.
  • Záverečné skúšky a vydanie osvedčenia.

Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Lektor:
PhDr. Mária MUNKOVÁ, Mgr. Jana BAUEROVÁ, PhD. - Ministerstvo vnútra SR Štátny archív v Bratislave, uznávané a odborne spôsobilé školiteľky, špecialistky s dlhoročnou praxou v oblasti registratúry a archívov.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania s celoštátnou platnosťou

Termíny kurzov

09.10.2017 - 13.10.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 40 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Silvia Priamová
tel:
+421 2/547 763 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Bárdošova 33, 833 12 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/547 763 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.uvs.sk

Adresa
Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.
Bárdošova 33, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)