PM II - Projektový manažment II

Základné info
 • Termín kurzov: 11.04.2017 - 12.04.2017 + 2 ďalších termínov
 • Miesto konania: Liptovská 10, Bratislava
 • Cena: 468 € (390 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 370 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk
 • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

V náväznosti na PM I. pochopiť riadenie projektu vo vzájomných väzbách medzi rozhodujúcimi prvkami, ako je riadenie cieľov a úloh v jeho realizačnej a ukončovacej fáze, optimalizácia kvality, času a nákladov, kontrola a riadenie zmlúv, zvládnuť pokročilé nástroje PM.Zvládnuť organizáciu práce na projekte z pozície vedúcich a členov projektových tímov. Výmena praktických skúseností z realizácie projektov.

Cieľová skupina

Manažérom, projektovým vedúcim špecialistov firiem.

Obsahová náplň

 1. Organizácia práce projektového tímu: Kick-Off meeting, Status meeting, Close-up meeting, postavenie projektového tímu v organizácii.
 2. Časový manažment projektu a TOC: aplikácia teórie obmedzení, kritická cesta versus kritická reťaz.
 3. Monitoring projektu a riadenie zmien: podľa špecifikácie, podľa časového harmonogramu, podľa rozpočtu, integrovaný prístup.
 4. Vyhodnotenie projektu: oficiálne odovzdanie, zdokumentovanie a využitie skúseností.
 5. Multiprojektové riadenie: harmonizácia projektu s ostatnými projektami vo firme, multitasking, správne stanovenie priorít.
 6. Súčasné trendy v aplikácii PM.

Viac informácií na www.fbe.sk

Lektor:
Daniel Bútora, Vladimír Švorec, Radoslav Čupík

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu. Kurz je akreditovaný MŠ SR podľa par.5 ods.2 Zákona č.386/1997 Z.z.

Termíny kurzov

11.04.2017 - 12.04.2017
13.07.2017 - 14.07.2017
10.10.2017 - 11.10.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Lucia Krížová
tel: +421 2/544 185 13
mobil: +421 911 723 364
e-mail: fbe@fbe.sk

Adresa
Liptovská 10, 82109, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: 02 5441 8513-4
email: fbe@fbe.sk
web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape