Anglický jazyk

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Sprostredkovať frekventantom kurzu jazykové vedomosti a zručností, ktoré im umožnia dohovoriť sa vo všetkých dôležitých situáciách bežného života.

Cieľová skupina

neurčená

Obsahová náplň

 • výklad a precvičovanie gramatických javov v konkrétnych

  situáciách

 • precvičovanie výslovnosti
 • nácvik pochopenia hovoreného slova(na počúvaní autentických

  dialógov, hlásení, diskusií)so zadaním úloh

 • práca vo dvojiciach (interview a dialógy medzi frekventantmi

  v simulovaných situáciách)

 • práca v skupinách (projektové práce)
 • práca s rôznymi textovými druhmi so zadaním úloh
 • diskusie na predpísané témy vedené lektorom
 • hry zamerané na rozvoj komunikatívnej zručnosti
 • písanie denníka, listov, pozvánok, zážitkov, príbehov a úvah

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát AV A1, A2, B1, B2, C1

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jarmila Kurdilová Mgr.
tel:
+421 56/688 38 *** zobraziť

mobil:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
avmi@... zobraziť


Adresa
Námestie slobody 3 (areál budovy VÚB banky), 071 01 Michalovce

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 902 930 *** zobraziť

mobil:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
avmi@... zobraziť

web: www.aveducation.sk

Adresa
Akadémia vzdelávania Michalovce
Námestie slobody 3 (budova VÚB banky, 2.poschodie), Michalovce Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)