DETAIL KURZU

Počítačový kurz: Windows, MS Word, MS Excel, Powerpoint, Internet a e-mail

Akadémia vzdelávania Michalovce

Popis kurzu

Absolventi kurzu Práca s PC v prostredí Windows, všetci ostatní záujemcovia so základnými znalosťami v oblasti výpočtovej techniky, ktorí majú záujem o rozšírenie poznatkov a zručností za účelom zefektívnenia svojej práce využitím ďalších možností ponuky programov MS WORD, EXCEL a POWERPOINT

Poznámka k cene

pre evidovaných nezamestnaných na ÚPSVaR je kurz hradený v plnej výške cez projekt KOMPAS)

Hodnotenie
Organizátor