Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR

vzdelávanie personálu v oblasti zvárania, nedeštruktívneho skúšania a systémov manažérstva kvality

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín