Statis, s.r.o.

metódy finančno-ekonomických analýz,

vzdelávanie a poradenstvo v oblastiach: štatistické metódy ekonomická štatistika, štatistické riadenie kvality, a vybrané metódy na podporu rozhodovania,

analýzy súborov údajov, modelovanie stavu a vývoja rôznych objektov