Ján Škoda - rekvalifikačné centrum

Hlavnou činnosťou našej vzdelávacej ustanovizne, je organizovanie rekvalifikačných kurzov klasickej a športovej masáže. Tieto kurzy organizujeme pre úrady práce, kde za posledné roky pravidelne vyhrávame výberové konanie na dodávku tohto kurzu.Absolventi našich kurzov majú vysokú úspešnosť uplatnenia sa na trhu práce nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.Or­ganizujeme aj kurzy pre menšie skupiny/samoplat­cov/,ktoré sú organizované v poobedňajších hodinách a sú vhodné pre ľudí so zamestnaním.Kurz je akreditovaný na MŠ-SR.

Ďalší kurz , ktorý máme v ponuke je kurz viazania a aranžovania kvetín.Tento kurz je taktiež akreditovaný na MŠ-SR.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín