MIPEL, spol. s r.o.

Už od roku 1992 je naša spoločnosť MIPEL, spol. s r.o. lídrom vo vzdelávaní elektrotechnikov a revíznych technikov. Sme oprávnená školiaca firma so zameraním na Vyhradené technické zariadenia elektrické podľa Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a v náväznosti na zákon o BOZP 124/2009 Z.z. v rozsahu:

  • Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky pre všetky skupiny NN,VN,VVN a všetky triedy A,B,B1.
  • Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických pre všetky skupiny NN,VN,VVN a všetky triedy A,B,B1.

Vyberte si z našej ponuky.

Tešíme sa na spoluprácu.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín