Dimensions Consulting Services s.r.o.

Ponúkame vysoko kvalitné, odborne pripravené firemné školenia a poradenstvo. Našou doménou je všetko, čo sa týka riadenia ľudských zdrojov a personalistiky, či už je to výber zamestancov, ich adaptácia, rozvoj a vzdelávanie, kompetenčné matice, alebo nastavenie a optimalizácia vašich kľúčové HR procesov ako recruitment, vedenie pracovných pohovorov a hodnotenie výkonnosti. Pomáhame vám tiež zorientovať sa vo vašich právach a povinnostiach zamestnávateľa, ktoré vám ukladá zákonník práce a nariadenie GDPR.

Školíme:

 • Líniových manažérov a riadiacich pracovníkov
 • HR manažérov
 • Recruiterov
 • Personalistov
 • Interných lektorov a budúcich školiteľov

Poradíme vám, ako:

 • Zmapovať existujúce kompetencie a ich úroveň; identifikovať chýbajúce kompetencie a urobiť analýzu vzdelávacích potrieb v organizácii
 • Nastaviť kritéria hodnotenia zamestnancov
 • Štandardizovať HR procesy
 • Mať správu osobných údajov pod kontrolou v súlade s požiadavkami GDPR tak, aby nedošlo ku predimenzovaniu, ale ani podceneniu rizík

Iné služby:

 • Interim HR manažér alebo HR špecialista pre špecifickú oblasť
 • Príprava podkladov ako šablóny, smernice, dokumenty, pracovné poriadky a zmluvy v pracovno – právnom vzťahu
 • Analýza potenciálnych rizík pri spracúvaní osobných údajov podľa GDPR vo vašom špecifickom prostredí – čo musíte, čo môžete a čo nie
 • Implementácia a koordinácia nastavenia procesov spracúvania osobných údajov podľa GDPR
 • Data Protection Officer/ zodpovedná osoba podľa GDPR
 • Službu Data Protection Advisor

Ponúkame overené postupy založené na 15 ročných skúsenostiach v celej škále odvetví ako služby, výroba, IT, obchod a iné. V našich školeniach vás oboznámime s konkrétnymi prípadovými štúdiami a najúspešnejšími praktikami zavedenými v spoločnostiach, ktoré sú lídrami na trhu. Všetky školené techniky si účastníci zároveň prakticky vyskúšajú a samozrejme, naše školenia poskytujú dostatok priestoru aj na individuálne otázky z praxe účastníkov.