Lotus centrum Stare mesto Bratislava

rozvojové a vzdelávacie centrum 

prednášky-workshopy-meditačná škola-ženské, mužské kruhy-cvičenia