DETAIL KURZU

KOUČING A MENTORING (celodenný intenzívny tréning)

Od:

ANTEA CONSULTING S.R.O.

Bratislava

Popis kurzu

Čo sa dozviete?

  • ROZDIEL medzi KOUČINGOM MENTORINGOM
  • Ako VIESŤ koučingový a mentoringový rozhovor
  • ako INŠPIRUJÚCO definovať spoločný zámer a cieľ
  • Ako PODPORIŤ proces učenia
  • Ako ZVÝŠIŤ motiváciu
  • Ako dať účinnú SPÄTNÚ VÄZBU
  • Praktické cvičenia
Obsah kurzu

Mgr. Jana Lajošová, RCC
Senior kouč

Je skúsenou trénerkou a biznis koučkou v oblasti osobného a tímového rozvoja. Jej poslaním je pomáhať lídrom, manažérom a majiteľom firiem viesť vyvážený, plnohodnotný a úspešný život. Je certifikovanou koučkou NeuroLeadership Institutu a pracuje s metódou Results Coaching Systems TM. Je držiteľkou RCC certifikátu (Results Cerfitied Coach) a svoje skúsenosti odovzdáva aj ako mentor pre začínajúcich Resultskoučov.

Metóda Results Coaching Systems TM je zameraná na dosahovanie výsledkov. Prepája poznatky o mozgu získané z rôznych vedných odborov za účelom vytvárania vysokoefektívnych metód pre rozvoj leadershipu, manažérskych tréningov, change manažmentu, poradenstva a koučingu. Patrí medzi najrešpektovanejšie koučovacie systémy vo svete.

Poznámka k cene

Cena kurzu je bez DPH. Nie sme platcami DPH.

Kontaktná osoba

Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.
0903 240 801
vaculciakova@anteaconsulting.sk

Hodnotenie
Organizátor