DETAIL KURZU

Pracovná zdravotná služba- aktuality, preventívne lekárske prehliadky

Od:

MEDISON, s.r.o.

Košice

Popis kurzu

Účastník kurzu je oboznámený:

  • s legislatívnymi zmenami v oblasti ochrany zdravia v zmysle novely zákona 355/2007 platnej od 1.12.2017
  • s hodnotením zdravotných rizík pri práci
  • s kategorizáciou prác
  • so zdravotnou spôsobilosťou na prácu
  • s preventívnymi lekárskymi prehliadkami
  • s frekvenciou povinných lekárskych prehliadok
  • s priznávaním choroby z povolania- práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca
Cieľová skupina

kurz je určený pre zamestnávateľov

Poznámka k cene

cena za osobu, zmluvní klienti MEDISON, s.r.o.- jedna osoba bez poplatku

Kontaktná osoba

Darina Tresová
+421 55/671 27 94
medison@medison-pzs.sk

Hodnotenie
Organizátor