Detail kurzu

Harmonizovaná FMEA II - Moderovanie a aplikácia FMEA v praxi

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

V nadväznosti na kurz FMEA I umožniť účastníkom osvojiť si zručnosti potrebné na efektívne moderovanie tímu FMEA a riešiť otázky aplikácie FMEA v praxi. Poskytnúť skúseným aj začínajúcim moderátorom FMEA spätnú väzbu na ich ďalšie zlepšovanie.

Obsah kurzu

A. Kritické faktory efektívnej aplikácie FMEA
Aké problémy najčastejšie riešime v súvislosti s aplikáciou FMEA.
Príklady z praxe. Vlastné príklady a skúsenosti účastníkov.

B. Efektívne moderovanie FMEA
Úloha moderátora.
Postupy a techniky moderovania používané pri FMEA úlohách.

Ako vybrať a definovať projekt FMEA
Stanovenie rozsahu a časového plánu aplikácie FMEA.
Popísanie štruktúry systému a jeho prvkov.

Moderovanie postupu riešenia FMEA
Analýza chýb – nesprávnych funkcií pre každý skúmaný prvok systému.
Ako moderovať kvalifikované stanovenie koeficientov Vz, Vs, Od?
Ako pomôcť tímu stanoviť priority zlepšovania podľa stupňa potlačenia príčin a následkov chyby?
Ako vyhodnotiť účinnosť prijatých opatrení?
Praktické cvičenia. Spätná väzba a úlohy na zlepšenie moderovania.

Riešenie praktických otázok s ktorými sa stretáva moderátor
Ako zabezpečiť čo najefektívnejší priebeh procesu FMEA pri udržaní objektivity hodnotenia a „spoluvlastníctva“ členov tímu k výsledkom?
Riešenie konfliktov a rôznych názorov členov tímu na hodnotenie.
Štandardizácia postupu a prispôsobenie sa špecifikám danej úlohy.

C. Zlepšovanie aplikácie FMEA v praxi
Ako odstraňovať nedostatky zistené pri auditoch, alebo pri uvoľňovaní produktu/procesu,
Možnosť overenia si správnosti postupu a spätnej väzby k postupu aplikácie účastníkmi kurzu.
Výmena praktických skúseností a plán zlepšovania sa.

FMEA II odporúčame absolvovať po účasti na kurze FMEA I.

Cieľová skupina

Všetci pracovníci, ktorí sa podieľajú na zlepšovaní kvality procesov, výrobkov a služieb – vedúci, technickí pracovníci, konštruktéri, pracovníci raidenia kvality, zástupcovia marketingu, výroby a služieb.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba


+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať