Detail kurzu

SPC IV - DOE - Design of Experiments - Zlepšovanie procesov a výrobkov pomocou DOE

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

Osvojiť si praktický návod na využitie metódy DOE – Design of Experiments, ktorá patrí medzi najefektívnejšie pokročilé techniky zlepšovania procesov a výrobkov tým, že poskytuje postup nájdenia a validácie vzťahu medzi výstupmi procesu (Y) a faktormi, ktoré na ne vplývajú (X). Na konkrétnych príkladoch si overiť, ako možno metódy návrhu experimentov efektívne využiť vo vlastnej organizácii, rovnako v oblasti výroby, ako aj v procesoch služieb. Zostaviť postup aplikácie DOE na procesoch v okruhu svojej zodpovednosti.

Obsah kurzu

1. Základné princípy a nástroje DOE

  • Prípadová štúdia aplikácie DOE pri zlepšovaní.
  • Základy DOE (Design of experiments). Faktorová analýza.

2. Postup návrhu a realizácie DOE

  • Plánovanie experimentu.
  • Návrh experimentu.
  • Vykonanie experimentu.
  • Analýza výsledkov.
  • Aplikácia výsledkov.

3. Aplikácie DOE v praxi

  • Praktické cvičenia DOE s počítačovou podporou.
  • Aplikácia postupov DOE na procesoch účastníkov kurzu.
  • Praktické skúsenosti z nasadzovania DOE v rôznych oblastiach.

Prakticky orientovaný tréning pozostáva z výkladu podporeného ukážkami z aplikácií DOE, skupinovej práce na praktických cvičeniach a simulácie riešenia reálnych problémov s podporou počítačových programov. Účastníci počas tréningu využívajú softvér MiniTab®, alebo SW SPC pre Excel, ktorý im bude zapožičaný.

Cieľová skupina

Pracovníci z útvarov zabezpečovania kvality, riadenia výroby a TPV, technológovia, konštruktéri a ostatní pracovníci, ktorí sa podieľajú na zlepšovaní kvality výroby a služieb.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba

Lucia Šrubařová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor