DETAIL KURZU

Seminár "PRÁVNE POHĽADY ZAMESTNÁVATEĽA A INŠPEKCIE PRÁCE NA ZODPOVEDNOSŤ V OBLASTI BOZP"

Od:

BE-SOFT a.s.

Košice

Popis kurzu

Cieľom seminára je upriamiť pozornosť na zodpovednosť v BOZP a zvýšiť právne povedomie v danej oblasti.

NAŠE ĎALŠIE POZORUHODNÉ PRODUKTY: Softvér BTS – nástroj uľahčujúci tvorbu dokumentácie a evidencií. E-learning – moderný systém vzdelávania elektronickou formou. Informačný portál – vždy aktuálne informácie z oblastí BOZP, OPP, ŽP a CO. E-klient – efektívna správcovská aplikácia pre sieťových klientov.

Na našej www.besoft.sk si môžete ZDARMA aktivovať INFORMAČNÝ SPRAVODAJ, kde Vás pravidelne informujeme o novinkách v oblasti BOZP, OPP, životného prostredia a civilnej ochrany , o seminároch, kurzoch, školeniach a zmenách legislatívy . https://www.besoft.sk/…e-informacie

Obsah kurzu

Program – 1. časť

Lektor: JUDr.Rudolf Kubica

Právomoci Inšpektorátov práce pri kontrolách a šetreniach závažných pracovných úrazov

 • Postup IP pri nahlasovaní kontrol u zamestnávateľa, právomoci inšpektorov počas kontroly
 • Čo musí obsahovať protokol z kontroly zo strany IP, postupy, lehoty pri začatí správneho konania
 • Domácka práca – pohľad IP na zabezpečenie BOZP
 • Postupy šetrenia závažných pracovných úrazov zo strany IP
 • Ako postupuje IP pri udeľovaní výšky sankcii?
 • Príklady z praxe

Zodpovednosť odborne spôsobilých osôb a zodpovednosť zamestnávateľa v BOZP Bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik, revízny technik

 • Trestný čin všeobecného ohrozenia
 • Trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky
 • Ublíženie na zdraví, usmrtenie, všeobecné ohrozenie
 • Úmyselné zavinenie, nedbanlivostné zavinenie, spôsobenie škody
 • Určenie zodpovednosti pri obchodných vzťahoch

Program – 2. časť

Lektor: JUDr. Matej KUKURA,PhD.

Právomoci a zodpovednosti zamestnávateľa pri kontrole zo strany inšpektorátov prá­ce

 • Ako postupovať po nahlásení kontroly zo strany IP?
 • Čo v prípade ak štatutárny orgán (konateľ) resp. ním poverená osoba nie je k dispozícii pri príchode kontroly zo strany IP na prevádzke, resp. nevie sa dostaviť na plánovanú kontrolu
 • Právomoci zamestnávateľa, bezpečnostného technika počas kontroly IP
 • Postup krokov a možnosti vyjadrenia sa zamestnávateľa ak nesúhlasí so spracovaným protokolom
 • Možnosti riešení a odvolávania sa v procese začatia správneho konania. Je možné sa odvolať voči výške sankcie udelenej IP? Ak áno aký postup zvoliť? Príklady z praxe, vzory protokolov
 • Domácka práca/práca z domu – ako zabezpečiť povinnosti BOZP?

Právomoci a zodpovednosti zamestnávateľa pri šetrení závažného pracovného úrazu inšpektorátom prá­ce

 • Právomoci zamestnávateľa v prípade šetrenia závažného pracovného úrazu IP
 • Závažný pracovný úraz a ťažká ujma na zdraví – na čo si treba dávať pozor
 • Strata zdravotnej spôsobilosti po pracovnom úraze
 • Ako predchádzať sankciám zo strany IP
 • Príklady z praxe, prezentácia vybraných judikátov

Na našej www.besoft.sk si môžete ZDARMA aktivovať INFORMAČNÝ SPRAVODAJ, kde Vás pravidelne informujeme o novinkách v oblasti BOZP, OPP, životného prostredia a civilnej ochrany , o seminároch, kurzoch, školeniach a zmenách legislatívy. https://www.besoft.sk/…ny-spravodaj

NAŠE ĎALŠIE POZORUHODNÉ PRODUKTY: Softvér BTS – nástroj uľahčujúci tvorbu dokumentácie a evidencií. E-learning – moderný systém vzdelávania elektronickou formou. Informačný portál – vždy aktuálne informácie z oblastí BOZP, OPP, ŽP a CO. E-klient – efektívna správcovská aplikácia pre sieťových klientov.

Cieľová skupina

Pre koho je seminár určený: Pre právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov, bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov, revíznych technikov, vedúcich zamestnancov, zamestnancov, zamestnávateľov a širokú odbornú verejnosť.

Poznámka k cene

množstevná zľava 10 %, dvaja a viac z jednej firmy

Kontaktná osoba

PhDr. Anna Dérerová
+421 911 650 622
dererova@besoft.sk

Hodnotenie
Organizátor