Detail kurzu

Slovenský jazyk pre zahraničných lekárov

Súkromná jazyková škola iCan

Popis kurzu

Na Slovensku je v súčasnosti akútny nedostatok zdravotníckeho personálu, preto Ministerstvo zdravotníctva SR zjednodušilo postup prijímania špecialistov zo zahraničia. Zdravotnícky pracovník na Slovensku je regulované povolanie a na výkon činnosti sa vyžaduje uznanie diplomu o vzdelaní, znalosť jazyka a následné absolvovanie doplňujúcej skúšky. Od septembra 2019  zavádza Ministerstvo zdravotníctva inštitút dočasnej odbornej stáže „asistenta“ v medicíne.  Stáž je možné vykonávať pred absolvovaním doplňujúcej skúšky a je tiež praktickou prípravou na túto skúšku. Na vykonávanie dočasnej odbornej praxe je však nevyhnutná znalosť slovenského jazyka. Dávame do Vašej pozornosti možnosť jazykovej prípravy zahraničných lekárov (so zameraním na lekársku terminológiu), ktorá Vám umožní realizovať Vaše ciele na Slovensku.

Obsah kurzu

Kurz sa skladá z dvoch častí:

1.časť
Cieľom je naučiť sa slovenský jazyk na dosiahnutie jazykovej úrovne B1-B2.


Možnosti:

Ø  V jazykovom prostredí v škole v Bratislave, v letnom kurze slovenského jazyka.

Kurz prebieha od 01.07. do 01.08.2019 ( 5 týždňov), 80 akademických hodín, cena 495 €.


Ø  V polročnom intenzívnom kurze slovenského jazyka.

Kurz prebieha od 02.09. do 31.01.2020 ( 5 mesiacov), 500 akademických hodín, cena 1 899 €.


Ø  Ak sa nachádzate doma – vyučovanie cez Skype.

V štvortýždňovom individuálnom kurze slovenského jazyka, 24 akademických hodín, cena 360 €.


Odporúčame minimálne 5 mesiacov + samoštúdium.

 

2.časť 

Cieľom je naučiť sa lekársku terminológiu.

 

Kurz odbornej slovenčiny je určený zahraničným lekárom, ktorí ovládajú slovenský jazyk na úrovni B1-B2.

Kurz prebieha od 16.09. do 01.12.2019 ( cca 3 mesiace), 76 akademických hodín, cena 499 €.

 

Ak ovládate slovenský jazyk na úrovni B1 – B2 môžete sa prihlásiť hneď na druhú časť kurzu.

Úroveň ovládania slovenského jazyka si môžete otestovať tu:

http://demo.icanschool.ru/online-test-slovak

Cieľová skupina

Zahraničný lekár má právo na udelenie národného víza na dobu štúdia v prípade denného štúdia v jazykovom kurze dlhšom ako 90 dní.  Intenzita kurzu by mala byť najmenej 25 hodín týždenne. Ak sa študent zúčastní len v druhej časti kurzu (trvanie - 90 dní), prítomnosť na území Slovenska je možná:

·         [] na základe schengenského víza

·         [] bez víz, ak lekár cestuje z krajiny, ktorej občania majú nárok na bezvízový režim (napríklad Ukrajina)

Zľava

15% - členovia Medzinárodnej asociácie lekárov na Slovensku (MALnS)
10% - pri platení za dva kurzy naraz, napríklad letný kurz + lekárska časť

·

Certifikát Osvedčenie o ukončení kurzu vydané v zmysle Vyhlášky o jazykovej škole č. 321/2008 Z.z Poznámka k cene

( cca 3 mesiace), 76 akademických hodín

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať