Detail kurzu

KOUČ 104 hodín – Certifikovaný sobotný výcvik v koučingu BA

Power Coaching s. r. o.

Popis kurzu

MEDZINÁRODNÁ CERTIFIKÁCIA A AKREDITÁCIA
Medzinárodná certifikácia International Coach Federation (ICF) - Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH)
 • KOUČ 104 hod. je medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený medzinárodnou koučingovou federáciou ICF ako Approved Coach Specific Training Hours/ACSTH.
 • Úspešné absolvovanie výcviku KOUČ 104 hod. Vás oprávňuje vykonávať koučing na medzinárodnej úrovni, bez časového obmedzenia.
 • Po absolvovaní tohto výcviku máte otvorenú možnosť stať sa členom International Coach Federation a získať ďalšie medzinárodné certifikácie.
 • V prípade, ak ste absolvovali akreditovaný výcvik v koučingu bez medzinárodnej certifikácie od ICF, máte možnosť ho u nás dodatočne získať. Absolventi Power Coaching ho od 20.3.2017 získavajú automaticky. 

Obsah kurzu

OBSAH VÝCVIKU

 • Výcvik je medzinárodne certifikovaný a akreditovaný v rozsahu 104 hodín, pričom 70% výcviku tvorí prax, 30% teória.
 • S poukazom na primárne praktické zameranie výcviku získate koučovacie kompetencie veľmi rýchlo a hneď po jeho absolvovaní môžete začať koučovať.
 • Počas trvania výcviku sú účastníci každý deň pozorovaní pri nácvikoch koučovania školiteľom.
Obsahové témy:
História koučingu / VIP- Timothy Gallwey / GROW- John Whitmore / Definícia koučingu / Rozdielne školy koučingu / Brief coaching- Peter Szabó / Solution focuse koučing / Self koučing / RESULTS COACHING Anthony Robbins / Ostatné školy koučingu / Cieľ- pozitívny, aktívny, etický / Kouč a iné profesie / Kľúčové kompetencie profesionálneho kouča podľa ICF - 11 kompetencií kouča / Etické princípy a etický kódex / Koučingový proces / Vytvorenie zmluvy o koučovaní / Koučingový rozhovor / Štruktúra koučovacieho rozhovoru / Aktívny a pasívny jazyk / Komunikačné kanály / Efektívna komunikácia / Silné otázky / Mapa Klienta / Jednoduché i pokročilé metódy na individuálny koučing / Základné metódy pre business koučing / Praktické ukážky koučingu / Stanovenie cieľa / Viktor Frankl / Claude Steiner / Vzťah, partnerstvo kouča a klienta/ Proces kontroly a zodpovednosť kouča / Úloha a zodpovednosť klienta / Samotné koučovanie - prítomnosť kouča / Kľúčové charakteristiky kouča / Osobnosť kouča / Osobnosť klienta


Bratislava 12 dňový výcvik - 08.11. - 19.11.2019
- 12 dňový výcvik prebieha 12 za sebou nasledujúcich dní, vrátane víkendov, v čase od 8-16 hod., cca 12-13 hod. obedná prestávka.
- Sobotný výcvik prebieha v soboty každé 2-3 týždne, podľa určených termínov, v čase od 8-16 hod., cca 12-13 hod. obedná prestávka.

Bratislava sobotný výcvik 
25% do 31.8.19, t.j. 3075, Eur s DPH / 15% do 30.9.19, t.j. 3485,- Eur s DPH


Cieľová skupina

KURZ JE VHODNÝ PRE TÝCH, KTORÍ:
 • Chcú získať kvalifikáciu kouča s neobmedzenou platnosťou.
 • Chcú mať možnosť získať v rámci svojej praxe ďalšie medzinárodné certifikácie (ACC, PCC, MCC).
 • Majú záujem zvýšiť si kvalifikáciu, napr.: osoby vo vedúcich pozíciách, riaditelia, manažéri, HR, špecialisti ľudských zdrojov, tímlídri, personalisti, majitelia spoločností, konatelia, živnostníci, zamestnanci, osoby evidované na úrade práce, mamičky na materskej dovolenke, zdravotníci, sociálni pracovníci, tréneri, poradcovia, fyzioterapeuti, psychoterapeuti, psychológovia, učitelia a pod. Certifikovaný výcvik KOUČ 104 hod. je častokrát vyžadovaný medzinárodnými spoločnosťami na rôzne pozície.
 • Majú záujem posunúť sa v rámci vlastného sebarozvoja.
 • Ak ste sa ešte nezúčastnili koučingového sedenia, odporúčame jeho absolvovanie, ideálne pred samotným výcvikom, pre komplexnejšie pochopenie samotnej podstaty kurzu a coachingu ako takého.
Certifikát Certifikát ICF/International Coach Federation Osvedčenie MŠVVaŠ SR Certifikát Power Coaching Poznámka k cene

Logo Power Coaching Certified Coach, k prezentovaniu sa ako certifikovaný kouč Možnosť bezplatného zopakovania si výcviku 1x počas 1 roka od ukončenia výcviku, v prípade voľnej kapacity (platí pre samoplatcov FO a PO) 1x menotoring Manuál Písacie potreby,

Kontaktná osoba

Power Coaching s.r.o.
0948 168 011
info@powercoachingsk

Hodnotenie
Organizátor