Detail kurzu

BRATISLAVA - „Pozor – zmeny zákona o verejnom obstarávaní účinné od 1.8. 2019, od 1.9.2019, od 1.12.2019 a zmeny s predpokladanou účinnosťou od 1.1.2020“ – elektronická fakturácia, zmeny v spôsobe preukazovania osobného postavenia a ďalšie

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Ďalšia pripravovaná zmena zákona o verejnom obstarávaní cez optiku praxe. Čo chce priniesť, z čoho zmeny pramenia a ako sa pripraviť na ich aplikáciu v praxi.

Obsah kurzu

 • Povinná elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní
 • Zelené verejné obstarávanie - §2 „povinné“ tlačenie

     Problematika účasti majetkovo prepojených osôb vo VO

 • Úprava dôvodu odstúpenia od zmluvy - §19
 • Úprava v rámci podlimitných zákaziek - §114 ods. 5
 • Úprava v rámci zákaziek s nízkou hodnotou - §117 ods. 5
 • Úprava súčinnosti ÚVO a PMÚ
 • Derogácia automatického vylúčenia pri súbehu uchádzač / člen skupiny dodávateľov a úprava pravidla pri predložení viacerých ponúk § 49 ods. 6
 • Elektronické nástroje vo VO (el. nástroje budú zaregistrované na ÚVO)
 • Hospodárske subjekty z tretích krajín
 • Zníženie administratívnej záťaže
 • Ďalšie úpravy v ZVO
 • Úprava lehoty na zverejnenie odôvodnenia uzavretia zmluvy v prípade predloženia jednej ponuky – do piatich dní
 • Úprava súťaže návrhov s následným použitým PRK
 • Rozšírenie okruhu osôb preukazujúcich osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO aj na konečných užívateľov výhod
 • Úprava dohľadu nad VO:
 • Aktívna legitimácia na podanie námietok v prípade skupiny dodávateľov
 • Špekulatívne námietky
 • Povinné uplatňovanie revíznych postupov cez el. nástroje
 • Úprava inštitútu prešetrovania pred začatím konania
 • Úprava inštitútu výkonu kontroly na mieste
 • Rozšírenie okruhu konaní v ktorých možno uložiť pokutu zníženú o 50%
 • Vaše otázky

Cieľová skupina

obstarávateľov, verejných obstarávateľov, ale aj uchádzačov
Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, občerstvenie behom celého dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru a stravný lístok na obed

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor