Detail kurzu

Popis kurzu

Kurz je určený pre všetkých, ktorý sa chcú venovať alebo sa už venujú problematike obrábania kovov na CNC strojoch. Pozornosť je venovaná aj BOZP pri práci.

Rozsah: 3 dni

Obsah kurzu

Obsah:

 • Súradnicový systém
 • Absolútne a inkrementálne programovanie
 • Vzťažné body na CNC sústruhu
 • Posunutie nulového bodu obrobku
 • Dráhové funkcie
 • Pomocné funkcie
 • Blok programu
 • Tvorba hlavného programu
 • Tvorba kontúry pomocou dráhových funkcií
 • Tvorba kontúry pomocou kreslenia kontúry
 • Cyklus odoberania triesky
 • Vytvorenie tabuľky nástrojov
 • Korekcie polomeru hrotu a dĺžky nástroja 3D simulátor a jeho nastavenie pre sústruženie
 • Vytvorenie programu pre cvičnú sústruženú súčiastku
 • BOZP na CNC sústruhu
 • Ovládanie a nastavenie CNC sústruhu
 • Vyrobenie cvičnej rotačnej súčiastky na CNC sústruhu


Lektor:  Ing. Miroslav Granec

Ukončenie:  Test a osvedčenie o absolvovaní vzdelávania vo forme certifikátu

Max. počet účastníkov: 6

Miesto konania: Duálna akadémia, Miestnosť CNC - Sústruženie, J. Jonáša 5, Bratislava - Devínska Nová Ves

Vybavenie učebne: CNC sústruh Concept Turn 260, počítačové stanice na programovanie a simuláciu

 • Termín:dohodou
 • Cena na 1 účastníka : 650 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

Hodnotenie
Organizátor