Detail kurzu

Popis kurzu

Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú venovať alebo sa už venujú problematike obrábania kovov na CNC strojoch. Pozornosť je venovaná aj BOZP pri práci.

Rozsah: 3 dni


Obsah kurzu

Obsah:

 • Súradnicový systém Absolútne a inkrementálne programovanie
 • Vzťažné body na CNC frézke Posunutie nulového bodu obrobku
 • Dráhové funkcie
 • Pomocné funkcie
 • Blok programu
 • Význam funkcií G40, G41, G42
 • Tvorba hlavného programu
 • Tvorba kontúry pomocou dráhových funkcií
 • Tvorba kontúry pomocou kreslenia kontúry
 • Cyklus frézovania po dráhe
 • Vytvorenie tabuľky nástrojov
 • Korekcie polomeru a dĺžky nástroja
 • 3D simulátor a jeho nastavenie pre frézovanie
 • Vytvorenie programu pre cvičnú frézovanú súčiastku
 • BOZP na CNC frézke
 • Ovládanie a nastavenie CNC frézky
 • Vyrobenie cvičnej súčiastky na CNC frézke

Lektor: Ing. Miroslav Granec

Ukončenie: Test a osvedčenie o absolvovaní vzdelávania vo forme certifikátu

Max. počet účastníkov: 6

Miesto konania: Duálna akadémia, Miestnosť CNC - Frézovanie, J. Jonáša 5, Bratislava - Devínska Nová Ves

Vybavenie učebne: CNC frézka Concept Mill 260, počítačové stanice na programovanie a simuláciu  

 • Termín:dohodou
 • Cena na 1 účastníka : 650 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

Hodnotenie
Organizátor