Detail kurzu

Elektrické pohony a FM

Duálna akadémia,z.z.p.o.

Popis kurzu

Rozsah: 3 dni

Cieľová skupina: Zamestnanci z oddelení údržby 

Obsah kurzu

Obsah:

  • Teória 3f motorov
  • Riadenie 3f motorov
  • HW konfigurácie
  • Meniče Movifit
  • Motion Studio
  • Diagnostika, identifikácia závad

Lektor: Ing. Lukáš Kolarčik

Ukončenie: Test a osvedčenie o absolvovaní vzdelávania vo forme certifikátu

Max. počet účastníkov: 6

Miesto konania: Duálna akadémia, Laboratórium 1. poschodie 1.14 (Elektrické laboratórium), J. Jonáša 5, Bratislava - Devínska Nová Ves 

  • Termín: dohodou
  • Cena na 1 účastníka: 550 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

Hodnotenie
Organizátor