Detail kurzu

Príprava na maturitu z anglického jazyka

Akadémia vzdelávania Zvolen

Popis kurzu

prípravný kurz, polointenzívna forma

Obsah kurzu

Kurz svojím obsahom nadväzuje, prehlbuje, rozvíja a upevňuje vedomosti a zručnosti nadobudnuté štúdiom na strednej škole.
Príprava sa uskutočňuje na dvoch vedomostných stupňoch:

Stupeň A
zodpovedá stupňu B2 Spoločného európskeho rámca
Stupeň B
zodpovedá stupňu B1 Spoločného európskeho rámca

Hlavné zameranie je na komunikačný ale aj písomný prejav

Organizácia kurzu :
2 x 2 vyuč.hod / týždeň tj 4 vyuč. hodiny (3 celé hodiny / týždeň)

1. termín
3.10.2019 - 20.12.2019 spolu 11 týždňov = 44 vyuč.hodín

2. termín (buď nadväzuje na predchádzajúci, resp. nová skupina)
13.1.2020 - 31.3.2020 spolu 11 týždňov = 44 vyuč.hodín

3. ďalej podľa individuálnych požiadaviek

44 vyuč.hodín - CENA :

4 účastníci 160,- € / kurz, 3 účastníci 215,- € / kurz, 2 účastníci 325,-€ / kurz, 1 účastník 20,- € / hod (60 min), (cenu kurzu je možné splatiť aj v 2 splátkach)

Cieľová skupina

                                            Kurz je predovšetkým určený študentom stredných škôl alebo záujemcom z radov verejnosti, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z anglického jazyka, resp. certifikačné skúšky

Kontaktná osoba


0902930206
avzv@avzvolen.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať