Detail kurzu

Pracovný čas, nadčasy, dovolenky, prekážky v práci - RNDr. Jana Motyčková - Košice

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Seminár zameraný na vybrané oblasti zo mzdovej problematiky

Obsah kurzu

1. Pracovný čas

 • Pravidlá  pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ,
 • Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky
 • Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
 • Dni pracovného pokoja
 • Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
 • Nadčas platený a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce,
 • Podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
 • Konto pracovného času, pružný pracovný čas
 • Evidencia pracovného času a nadčasu2. Pohotovosť

 • Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity
 • Výkon práce počas pohotovosti3. Dovolenka

 • Zistenie nároku, nárok pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 • Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny, podmienky
 • Kedy možno nevyčerpanú dovolenku preplatiť4. Prekážky v práci

 • Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady mzdy, možnosti nadpracovania
 • Práceneschopnosť a OČR
 • Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch
 • Prekážky na strane zamestnávateľa vs dovolenka
 • Dokladovanie
 • Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam pri prekážkach v práci5. Materská a rodičovská dovolenka

 • Materská dovolenka, materské
 • Rodičovská dovolenka, rodičovský príspevok
 • Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
 • MD, RD a dovolenka –zistenie nároku, čerpanie, možnosti preplatenia6. Pracovná cesta

 • Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty
 • Povinné voľno po pracovnej ceste

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť, pracovníci mzdovo-personálnych oddelení 
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady, obed,

Hodnotenie
Organizátor