DETAIL KURZU

Ja, moletka!

Od:

PROGRESSIVNE.SK, s.r.o.

Popis kurzu

workshopObsah kurzu

  • ako sa zamerať na svoje silné stránky
  • ako sa nenechať ovplyvňovať okolím
  • poradenstvo v úprave zovňajšku
  • líčenie, správny výber oblečenia a doplnkov
Certifikát osvedčenie o absolvovaní vzdelávania Poznámka k cene

občerstvenie, káva, čaj

Hodnotenie
Organizátor