Detail kurzu

FMEA - Harmonizovaná AIAG-VDA FMEA

QMS Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

                    
Spoznáte efektívne využitie novej kvalitatívnej metódy AIAG-VDA FMEA. Porozumiete jej a následne ju môžete samostatne použiť na svojom pracovisku v rámci vývoja produktov alebo procesov. Budete schopní optimalizovať Vašu oblasť výroby alebo vývoja z hľadiska kvality, efektívnosti, z vedomostného hľadiska a z hľadiska plánovania.

Obsah kurzu

FMEA ako základná metóda managementu technických rizík, je tímovou a systematickou analytickou metódou pre identifikovanie rizík s cieľom definovať opatrenia pre ich zmierňovanie. FMEA tiež pomáha minimalizovať náklady na tvorbu ďalších FMEA. Tieto FMEA zahŕňajú ponaučenia z predchádzajúcich činností vývoja a sú vhodné k naštartovaniu FMEA pre nové projekty.

FMEA inšpektor je rozšírený modul v podobe workshopu, doplnený o problem solving proces. Zahŕňa samotné spracovanie FMEA. Môže byť zameraný len na procesnú alebo dizajnovú FMEA. Rola inšpektora je spôsobilá overiť metodickú správnosť a praktickú funkčnosť FMEA na odbornej úrovni, ako aj posúdiť nezávislosť vedúceho FMEA.

Naši skúsení školitelia Vám prakticky ukážu, ako rozvíjať FMEA, alebo ako podporovať už existujúce postupy.

Cieľová skupina

Školenie je vhodné pre členov FMEA tímu a pre všetkých, ktorí sú súčasťou projektov a základné vedomosti o metodike FMEA získali v praxi. Po úspešnom absolvovaní školenia obdržia účastníci Certifikát o absolvovaní kurzu „AIAG&VDA FMEA“.
Certifikát AIAG-VDA FMEA inšpektor Poznámka k cene

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, občerstvenie a obed.

Kontaktná osoba

Anna Křížová
0948 150 356
krizova@qms.sk

Hodnotenie
Organizátor