Detail kurzu

Praktický reporting na podporu riadenia

Agentúra TEMPO, s.r.o.

Popis kurzu

  • Na prakticky orientovanom seminári spoznáte, aká štruktúra a podrobnosť reportingu je najvhodnejšia v rôznych situáciách a typoch firiem.
  • Na praktických príkladoch a ukážkach riešenia získate inšpiráciu pre vybudovanie účinného reportingu vo vlastnej firme. 
Na seminári sa dozviete:

V praxi sa často stretávame s dvomi extrémami reportingu:

1.       firma má veľmi podrobný reporting s množstvom tabuliek, ktoré sa vypĺňajú na základe metodiky a požiadaviek materskej (zahraničnej) firmy, alebo majiteľov. Takýto reporting je obvykle postavený na vyhodnocovaní odchýlok od detailného plánu, je veľmi prácny, ale jeho praktická využiteľnosť pre efektívne riadenie je do 20 %, občas dokonca brzdí iniciatívu pracovníkov a zhoršuje výsledky firmy.

2.       firma (obvykle lokálna domáca) je riadená len podľa výsledkov účtovníctva, chýba účinné ekonomické riadenie, reporting a controlling fakticky neexistuje, alebo je nesystémový a podlieha okamžitým požiadavkám majiteľov.

Oba extrémy spôsobujú mnohé nedorozumenia, ktorých dôsledkom sú nedostatočné ekonomické výsledky firmy a ohrozenie jej budúcnosti

Obsah kurzu

Hlavné témy seminára:
  • Základné reporty, ktoré by nemali chýbať v žiadnej firme
  • Ďalšie reporty v oblastiach finančného, nákladového a ziskového controllingu
  • Reporting procesovRacionálne plánovanie a budgetovanieManažérsky reporting – od účtovníctva k realite.
  • Balanced Scorecard – vyvážený systém ukazovateľov a jeho využitie v plánovaní a reportingu
  • Reporting podľa typu a situácie firmySystémové dátové riešenie – automatizácia reportingu
  • Príklady využitia konkrétnych softvérových nástrojov a modulov ERP – ich výhody i obmedzenia
  • Pútavý seminár je vedený interaktívnym spôsobom a jednotlivé témy sú demonštrované na konkrétnych príkladoch z praxe, ktoré budú účastníci riešiť spolu so skúseným lektorom.

Cieľová skupina

Pracovníkom controllingu a reportingu, finančným manažérom, ako aj účtovníkom, prípadne vrcholovým manažérom a majiteľom, ktorí plánujú zaviesť reporting a controlling.

U účastníkov sa predpokladajú základné znalosti podnikovej ekonomiky.

Poznámka k cene

Cena zahŕňa obed, coffee break, materiály a náklady na organizačné zabezpečenie.

Kontaktná osoba

Katarína Poláková
00421415621810
info@tempo.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať