Detail kurzu

GDPR – skúsenosti s aplikačnou praxou, zmeny v roku 2020, COVID 19 a meranie teploty - JUDr. Marcela Macová - Košice

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu


Pôvodné pravidlá vyplývajúce z nariadenia GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov, ktoré nadobudli účinnosť ešte dňa 25. 5. 2018, sa v dôsledku aplikačnej praxe neustále menia. Aj v roku 2019 a 2020 nastalo niekoľko významných zmien z dôvodu nových stanovísk Úradu na ochranu osobných údajov SR a Európskeho výboru na ochranu osobných údajov (EDPB), ktoré upravujú napríklad obsah zmlúv, zavádzajú lehotu záznamu pri monitorovaní priestoru, špecifikujú, ako má vyzerať označenie monitorovaného priestoru a prinášajú aj celý rad ďalších povinností. V neposlednom rade pandemická situácia nám prináša povinnosti v určitých prípadoch merať teplotu alebo od 1.9.2020 získavať rôzne informácie na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva čo treba z pohľadu GDPR ošetriť.


Čo sa oproti pôvodnej legislatíve v priebehu rokov 2018-2019 zmenilo a aké najväčšie zmeny nastali v roku 2020?

Seminár s JUDr. Marcelou Macovou, PhD. je zostavený tak, aby ste boli včas a plne informovaní o všetkom, čo potrebujete pri spracúvaní osobných údajov poznať – od aktuálneho a pripravovaného znenia zákona, cez základné pravidlá spracúvania osobných údajov až po bezpečnostné opatrenia a dokumenty, ktoré musíte mať vo firme zabezpečené.

V rámci programu si navyše priblížime, ako prebieha úradná kontrola v praxi, vďaka čomu budete mať prehľad o tom, aké práva a povinnosti máte vy ako kontrolovaná osoba a naopak aké úrad v pozícii kontrolného orgánu.


Oceniť môžete najmä praktický prierez najčastejšími pochybeniami, ktorým sa musíte vyvarovať, aby ste nedostali pokutu zo strany Úradu na ochranu osobných údajov, ktorý stihol už od 25. 5. 2019 uložiť sankcie vo výške viac ako 100 000 eur.

Problémy s aplikáciou európskej smernice GDPR a z nej vychádzajúceho zákona majú najmä menšie organizácie.Úrad našiel pri kontrolách spracúvania osobných údajov chyby vo viac ako polovici prípadov

Obsah kurzu


•Viete, čo si máte predstaviť pod pojmom dokumentácia podľa Nariadenia GDPR?My vám presne povieme, čo všetko máte mať vypracované

•Viete si overiť, či máte správne vypracovanú informáciu o spracúvaní osobných údajov?Ako si transparentne splniť svoju informačnú povinnosť?

•Viete, či máte právny základ na spracúvanie osobných údajov a či je to správny právny základ? Porovnáme si súhlas verzus oprávnený záujem napríklad pri fotografovaní

•Máte správne ošetrený vzťah s vaším sprostredkovateľom?

•Dodržiavate zásady spracúvania osobných údajov? Napríklad pri kopírovaní úradných dokladov?

•Spracúvate biometrické údaje zamestnancov na účely ich dochádzky?

•Monitorujete priestory kamerami? Viete, čo všetko musíte splniť, aby ste boli v súlade s GDPR a novým usmernením EDPB? A čo sa bude meniť v roku 2020?

•Aké pravidlá sa vzťahujú na Vašu marketingovú databázu?

•Viete, kedy využiť oprávnený záujem? Ako urobiť porovnávací test a aké procesy je nevyhnutné v súvislosti s oprávneným záujmom nastaviť?

•Chcete vedieť, aké pokuty doposiaľ ÚOOÚ uložil?

•Poznáte najčastejšie pochybenia firiem pri spracúvaní osobných údajov?

•Viete, ako je to s oznámením porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu? Znamená automaticky kontrolu zo strany úradu?

•Ako sa na oznámenú kontrolu pripraviť a na čo je potrebné klásť dôraz v jej priebehu

•Viete, aké sú vaše práva a povinnosti počas kontroly?

•Viete, aké sú povinnosti kontrolného orgánu?

•Viete aký má vplyv výsledok kontroly na možné udelenie pokuty kontrolovanej osobe zo strany dozorného orgánu?

•Aké pokuty Vám môže úrad v priebehu kontroly uložiť?

•Zaujíma Vás, ako efektívne predísť možným pokutám?

Práca z domu a povinné bezpečnostné opatrenia z pohľadu GDPR

•Spoločné riešenie modelových situácií

•Viete, aké sú novinky v oblasti ochrany osobných údajov a čo vás čaká?

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály v pdf a organizačné náklady

Hodnotenie
Organizátor