Detail kurzu

VDA 6.3 nelicenc

QMS Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Procesný audit je účinný nástroj monitoringu procesu výroby. Pre interné hodnotenie, ale aj pre posúdenie a výber dodávateľov sa osvedčila VDA 6.3. Procesný auditom sa preverí kontrola kvality a plnenie požiadaviek na výrobok. Prostredníctvom podrobnej analýzy vstupov do výrobného procesu je možné odhaliť nedostatky a vytvoriť priestor na zlepšenie. Využite tento nástroj ako stratégiu nulovej chybovosti.

Cieľová skupina

Personál zaistenia kvality vykonávajúci audity v ich vlastnej organizácii
Certifikát krizova@qms.sk Poznámka k cene

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, občerstvenie a obed.

Kontaktná osoba

Anna Křížová
0948 150 356
krizova@qms.sk

Hodnotenie
Organizátor