Detail kurzu

Daňové priznanie fyzických osôb (FO) za rok 2019 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2020 - Ing. Jana Acsová

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Praktický seminár s Ing. Janou Acsovou je zameraný na jednoduché účtovníctvo a účtovnú závierku v sústave jednoduchého účtovníctva za rok 2019. V priebehu jediného dňa sa oboznámite s tým, aké zmeny nastali v minuloročnom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B a pripravíte sa bezproblémové ukončenie účtovného roka.

Zaoberať sa budeme aj vybranými problémami zákona o dani z príjmov, najčastejšími daňovými výdavkami a zároveň si povieme, ako ich správne zahrnúť do základu dane. Domov si navyše odnesiete aj všetky nevyhnutné informácie o zmenách v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2020, čo vám zabezpečí plynulý prechod do nového účtovného obdobia.

Obsah kurzu

PopisAko bonus získa každý účastník školenia zdarma:
 •  Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Program

 

 • Daňové povinnosti fyzických osôb v roku 2019 a daňové priznanie typu B
  • Zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – aktualizácia pre fyzické osoby na rok 2019 a 2020 (daňový rezident, príjmy manželov plynúce z prevodu majetku, príležitostné príjmy a podobne).
  • Vybrané oblasti zákona o dani z príjmov:
 • majetok využívaný na súkromné aj podnikateľské účely,
 • automobil v podnikaní ako súčasť obchodného majetku, súkromný automobil fyzickej osoby, zaraďovanie a vyraďovanie automobilu do a z podnikania,
 • výdavky na spotrebované pohonné látky a ich preukazovanie,
 • cestovné náhrady v súvislosti so súkromným automobilom. 
 • Jednoduché účtovníctvo a účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva za rok 2019.
 • Uzatvorenie roka 2019 podnikajúcich fyzických osôb:
 • účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva,
 • preukazujúcich výdavky formou daňovej evidencie,
 • s percentuálnymi výdavkami. 
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B a informácie z neho vyplývajúce:
  • povinnosť podať daňové priznanie,
  • nezdaniteľné časti základu dane,
  • príjmy dosiahnuté pri spoločnom podnikaní,
  • príjmy zo závislej činnosti,
  • príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
  • príjmy z kapitálového majetku,
  • ostatné príjmy,
  • umorovanie straty,
  • povinné prílohy,
  • osobitné záznamy,
  • upozornenia k vyplneniu daňového priznania. 

 

HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

možnosť parkovania:

- na parkovisku pred budovou COOP Jednoty, Bajkalská - cena 4 eur/deň – platí sa pri prezentácii

- v okolí zadarmo

 

Účastnícky poplatok 66 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Kontaktná osoba

Viera Šinská
+421 41 70 53 414
profivzdelavanie@pp.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať