Detail kurzu

BRATISLAVA - Hodnotenie a osobný rozvoj zamestnanca

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom je výrazne zlepšiť hodnotiaci systém , efektivitu riadenia , nový model hodnotenia.

Zvýšiť koncentráciu , pozornosť a sebareflexiu.

Sú v tom aj hodnotiace dotazníky v akom horizonte sa kto posúva a kam ...

Podpora individuálneho rozvoja a nakopnutie s docielením pozitívnej zmeny človeka aj skupiny.

Predchádzanie stresu a vyhorenia.

Obsah kurzu

 • Význam hodnotenia. Výhody hodnotenia 
 • Obsah hodnotenia hodnotiaci proces a jeho etapy 
 • Ciele hodnotenia pracovníkov. Situačne chyby pri hodnotení 
 • Ako hodnotiť ? Zásady hodnotenia 
 • Správny postup. Analýza príčin úspechu neúspechu 
 • Osobný plán rozvoja. Motivujúca kritika. Efektívne hodnotenie 
 • Kroky pri formulovaní plánu osobného rozvoja:
 • Zistenie potrieb : analýza 
 • Identifikácia potrieb rozvoja zamestnancov
 • Stanovenie cieľov, ktoré majú byť
 • Stanovenie náplne a formy (metód) rozvoja zamestnanca
 • Časový plán aktivít
 • Využitie osobného plánu v praxi.
 • Metódy
 • Stratégia spoločnosti 
 • Kvalifikácia
 • Kvalifikačný profil
 • Osobná kvalifikácia
 • Plán
 • Zdravá organizácia
 • Tvrdohlavosť v manažmente
 • Ako hovoriť nie 
 • Efektívne riadenie 
 • Vedenie ľudí a priateľstvo ( priateľstvo na pracovisku ) 
 • Agresivita ako manažérska zručnosť
 • Rešpekt a úcta 
 • Manažér vo svete emócií 
 • Ako zmeniť nežiadúce návyky 
 • Nebezpečenstvo “pozitívneho “myslenia 
 • Moc silnej vôle 
 • Ego 
 • To čo nechcem vidieť sám u seba 
 • Trénovanie pozornosti 
 • Selektívne počúvanie zóny mimo komfortu 
 • Hádky 
 • Koniec nadriadených vízia 2020 
 • Špičkový líder 
 • Sympatia ako stratégia 
 • Stres stop 
 • Tréning pozornosti 
 • Asertivity 

Cieľová skupina

pre všetkých vedúcich pracovníkov, HR management a personálne útvary
Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, občerstvenie behom celého dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru, stravný lístok na obed

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor