Detail kurzu

Aplikácia zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP v praxi a zmeny účinné od 1.1.2020 - Ing. Marta Boráková - Žilina

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Seminár je zameraný na aplikačné problémy pri zavedení systému e-Kasa klient a na ostatnú novelu daňového poriadku ktorá upravuje zákon 289/2008 Z.z. o ERP k 1.1.2020

Obsah kurzu

1. Pokladnica eKasa  - online registračná pokladnica, virtuálna registračná pokladnica

2. Praktické problémy  s aplikáciou  zákona o ERP v súvislosti s eKasa

3. Príručky pre eKasa daňový subjekt na portáli FS

4. Povinnosti podnikateľa pri   používaní pokladnice eKasa

5. Rozsah údajov zasielaných podnikateľom do systému FR

6. Doklady vyhotovené pokladnicou eKasa

7. Prerušenie prevádzky  pokladnice eKasa, výnimka z používania e-kasa

8. Zmeny v používaní eKasa vyvolané novelou daňového poriadku účinné od 1.1.2020

Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Hodnotenie
Organizátor