Detail kurzu

NOVÉ PRAVIDLÁ A POSTUPY VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V ROKU 2020 (Košice) - Ing. Dagmar Melotíková

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Zákonodarca pripravil veľkú novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá mala byť účinná od 01.01.2020. Vzhľadom na situáciu v Národnej rade SR novela nebude účinná od 01.01.2020 a predpokladáme, že si počká na „novú vládu“. I napriek tejto skutočnosti sa postupne jednotlivé ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní  menia z dôvodu platnosti a účinnosti iných zákonov, ktoré sú zavedené do praxe a priamo ovplyvňujú zákon o verejnom obstarávaní napr: 


  • Zák. č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii, účinný od 1.8.2019
  • Zák. č. 221/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon proti byrokracii účinný od 1.9.2019 a od 1.12.2019
  • Zák. č. 112/2018 Z. z. z 13. marca 2018, o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Obsah kurzu

1.Nové finančné limity platné od 01.01.2020. Ovplyvňujú hlavne obstarávanie potravín a stavebné práce.  

2. Zníženie byrokratickej záťaže podnikateľských subjektov, overovanie dokladov cez prístupné informačné systémy

3. Elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní Zákon č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme účinný od 01.08.2019,  

4. Zodpovedné verejné obstarávanie s ohľadom na environmentálne ako aj sociálne aspekty spojené s nákupom, zelené verejné obstarávanie ako nato od 01.01.2020,

5.Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania ( podpísanie Dodatku k zmluve bez rizika ), zavedenie pokút.

6.Praktické príklady a aplikácia zmien v zákone pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác postupom zákazka s nízkou hodnotou. ( výnimka podľa §1 ods. 14 zo zákona do 5000 eur bez DPH, rozdiel medzi výnimkou § 1 ods. 12 písm. q) ak odberateľom a aj dodávateľom je verejný obstarávateľ a § 1 ods. 4 „in-house“, ako obstarávať stravovacie poukážky, chyba v písaní a počítaní, reverzný modul aj pri zákazke s nízkou hodnotou, stačia aj dve ponuky pri určení PHZ? )

7. Diskusia, odpovede na Vaše konkrétne otázky.

8. Ako bonus dostanete v elektronickej forme, Aktualizovanú Smernicu postup §117 ZVO a aj aktualizovanú Smernicu – obstarávanie potravín od 01.01.2020.Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady, obed,

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať