Detail kurzu

ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE OD 1.1.2021 A 1.3.2021 - DOČASNÉ A TRVALÉ ZMENY V AKTUÁLNOM ZÁKONNÍKU PRÁCE 2020- JUDr. Marián Polakovič - Žilina

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

V rámci školenia účastníkov oboznámime so zmenami, ktoré boli realizované v roku 2020, majú dočasný charakter a aplikujú sa len v období výnimočného stavu resp. mimoriadnej situácie. Ide o zmeny vykonané :

 • zákonom  NR SR č. 63/2020 Z. z. účinné od 27.3.2020,
 • zákonom NR SR č. 66/2020 Z. z. s účinnosťou od 4.4.2020,
 • zákonom NR SR č. 157/2020 Z. z. s účinnosťou od 17.6.2020.

Nadviažeme výkladom zmien, ktoré majú trvalý charakter a pre praktickú aplikáciu sú používané na základe :

 • zákona  NR SR č. 319/2019 Z. z. účinné od 1.1.2020,
 • zákona NR SR č. 380/2019 Z. z. s účinnosťou od 19.11.2019 a od 1.1.2020 ;
 • zákona NR SR č. 307/2019 Z. z. s účinnosťou od 30.7.2020 ;

Účastníkov školenia určite zaujmú pomerne široké a dôležité legislatívne zmeny, ktoré budú vykonané v Zákonníku práce a budú účinné od 1.1.2021 a od 1.3.2021.

Obsah kurzu

 • vyriešenie otázky výkonu práce z domácnosti zamestnanca ;
 • zmena vo výklade pojmov na účel definície zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa ;
 • spresnenie podmienok predĺženia skúšobnej doby ;
 • úprava možnosti zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie ;
 • úprava možnosti dočasného prideľovania zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami ;
 • zohľadnenie kritéria reprezentatívnosti pri pôsobení zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa ;
 • vytvorenie nového modelu primeranej zodpovednosti odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie zamestnancov poskytovateľa tejto práce alebo služby ;
 • zmeny v podmienkach dojednávania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ;
 • zmeny vo výpočte minimálnej mzdy s následným vplyvom na stupne náročnosti práce a výpočet mzdových zvýhodnení za prácu vo sviatok, v sobotu, nedeľu a za nočnú prácu ;
 • iné zmeny, ktoré vyplynú zo schválených návrhov poslancov NR SR ;


V rámci školenia bude účastníkom podaná tiež informácia o príprave a obsahu koncepcie zavedenia systému skrátenej pracovnej doby – „KURZARBAIT“   do slovenského právneho poriadku.

V záverečnej diskusii budú môcť účastníci školenia položiť lektorovi otázky, ktoré im robia problémy pri aplikácii Zákonníka práce v personálnej praxi. Každý účastník obdrží študijný materiál v printovej forme, súvisiace pracovnoprávne dokumenty a vzory v elektronickej forme.

Cieľová skupina

Pracovníci mzdovo-personálnych útvarov, účtovníci, ekonómovia, široká odborná verejnosť,                                             
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady,

Hodnotenie
Organizátor