Detail kurzu

Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky v roku 2020 (vrátane príkladov na výpočet zrážok) - RNDr. Jana Motyčková - Žilina

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Cieľom školenia je priblížiť účastníkom danú problematiku aj s praktickými príkladmi z praxe. 

Obsah kurzu

 • Ustanovenia Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky


 • Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa


 • Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka


 • Použitie "tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky PRÍKLADY


 • Nepostihnuteľné sumy, vyživované osoby


 • Prednostné a neprednostné pohľadávky


 • Možnosť nižších alebo vyšších zrážok


 • Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY


 • Postup zamestnávateľa, doklady, začatie a ukončenie zrážania


 • Povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa


 • Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca

Cieľová skupina

Pracovníci mzdovo-personálnych oddelení, účtovníci, ekonómovia, široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Hodnotenie
Organizátor