Detail kurzu

Aktuálne témy Dane z príjmov a DPH - Ing. Soňa Ugróczy - Košice

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Nepremeškajte užitočné školenie pre Vašu prax, na ktorom sa oboznámite s potrebnými informáciami na aktuálne témy v oblasti dane z príjmov a DPH.


Aké sú lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 vo väzbe na COVID19? Bola už odvolaná mimoriadna situácia, aké to ma dopady na daňové povinnosti?


Využite NOVÚ možnosť, a to právo na odpočet „minulých daňových strát“ za rok 2015-2018  až do výšky 1.000.000 eur!!! Týka sa aj daňových subjektov, ktoré už podali daňové priznanie.


Došlo k podstatnej zmene platenia preddavkov na daň z príjmov pre mnohé daňové subjekty, ako aj úprave pravidiel pre uplatnenie výdavkov na PHL a položiek podmienených zaplatením. Ako posúdiť zdaniteľnosť príjmu dotácie na nájomne, prvá pomoc? Dozviete sa užitočné informácie pre uplatnenie daňových výdavkov ako aj príklady z praxe v oblasti majetku a iné.


V druhej časti si vysvetlíme vybrané príklady na DPH z praxe, napríklad preukazovanie splnenia podmienok oslobodenia pri predaji tovaru do EU po 1.1.2020, príklady na odpočítanie DPH, vznik daňovej povinnosti a iné.

Obsah kurzu

 • Mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti (COVID19) – lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 (kedy vlastne uplynie?)
 • Odpočet „minulých daňových strát“ za rok 2015-2018  až do výšky 1.000.000 eur.  Týka sa aj daňových subjektov, ktoré už podali daňové priznanie!!! (podmienky a pravidlá odpočtu daňových strát na príklade), úprava pravidiel aj pre daňové subjekty s hospodárskym rokom
 • V súvislosti so zlepšením podnikateľského prostredia platia od 21.7.2020 nové pravidlá pre uplatnenie výdavkov PHL  - zvýšenie normovanej spotreby o 20 % (dopad na daň z príjmov a DPH na praktických príkladoch)
 • Opatrenia týkajúce sa preddavkov na daň z príjmov právnických osôb - daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na DPPO od začiatku zdaňovacieho obdobia (aké sú podmienky)
 • Vybrané témy na uplatnenie daňových výdavkov (napr. zriadenie internetu pre zamestnanca na homeoffice, mimoriadne výdavky v čase pandémie a mnohé iné)
 • Príspevok „prvá pomoc“ – účtovanie, zdaniteľnosť príjmu
 • Dotácia na nájomné v čase pandémie – účtovanie, zdaniteľnosť príjmu, DPH
 • Nové pravidlá na položky podmienené zaplatením § 17 ods. 19 ZDP od 1.1.2020 v príkladoch (provízie, sprostredkovanie, zmluvné pokuty, manažérske služby, právne služby a iné)
 • Vybrané aplikačné problémy z oblasti majetku s vplyvom na daň (ocenenie majetku pre daňovú základňu; predaj rozostavanej nehnuteľnosti; upozornenie na chyby v zmluvách pri obstaraní nehnuteľnosti; zmluvy o výpožičke od 1.1.2020 a iné)
 • Uplatňovanie zrážkovej dane pri platbe do zahraničia (napr. za software, údržbu softwaru, nájomné)


Vybrané príklady k DPH

 • Zmena pravidiel na priradenie prepravy v reťazových obchodoch od 1.1.2020
 • Zhrnutie podmienok pre dodanie tovaru do iného členského štátu podľa § 43 po 1.1.2020 (pravidlá na preukazovanie oslobodenia, ako má vyzerať vzor potvrdenia pri predaji tovaru do EU?, lehota na disponovanie dôkazov pri predaji do EU, upozornenie na časté chyby)
 • Základ dane DPH (čo sa do základu dane zahŕňa a čo nie, bezodplatné dodania po 1.1.2020 – napr. darovanie notebooku zamestnancovi)
 • Oprava základu dane a dane pri dodaní tovaru alebo služby (dobropisy tuzemské, dobropis do EU vykazovanie)
 • Vznik daňovej povinnosti priznať a odviesť daň
 • Príklady na uplatnenie práva na odpočítanie DPH
 • Aplikačné problémy § 69 zákona o DPH (nákup tovaru od zahraničnej osoby, tuzemský reverscharge)
 • Diskusia

Cieľová skupina

účtovníci, ekonómovia, široká odborná verejnosť...
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady, obed,

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať