Detail kurzu

Novely daňových zákonov od 1.1.2024 - Webinár - Ing. Soňa Ugróczy

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Obsah kurzu

Program bude aktuálne doplnený

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť, pracovníci mzdovo-personálnych útvarov, ekonómovia, účtovníci...
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Hodnotenie
Organizátor