Detail kurzu

Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky v príkladoch - RNDr. Jana Motyčková, Košice

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Seminár je zameraný na praktické zvládnutie danej problematiky

Obsah kurzu

​1. Exekučné a iné zrážky zo mzdy
    - Ustanovenia Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky.
    - Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa.
    - Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka.
    - Použitie "tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky PRÍKLADY.
    - Vyživované osoby, nepostihnuteľné sumy od 1.7.2020, zníženie nepostihnuteľnej sumy.. Prednostné a neprednostné pohľadávky.
    - Možnosť nižších alebo vyšších zrážok
    - Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY.
    - Postup zamestnávateľa, doklady, začatie a ukončenie zrážania
    - Povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa.
    - Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca.
    - Otázky účastníkov k problémom z praxe

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť, pracovníci mzdovo-personálnych útvarov, ekonómovia, účtovníci...
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať