Detail kurzu

Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci – aj v čase mimoriadnej situácie - RNDr. Jana Motyčková, Žilina

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Cieľom školenia je priblížiť účastníkom danú problematiku aj s praktickými príkladmi z praxe. 

Obsah kurzu

1. Pracovný čas s komplexnými príkladmi

 • Pravidlá  pre rozvrhnutie pracovného času vrátane pravidiel počas krízovej situácie  – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
 • Konto pracovného času, pružný pracovný čas
 • Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia počas krízovej situácie, podmienky, príklady
 • Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
 • Dni pracovného pokoja, podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
 • Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
 • Mzda za nadčas a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
 • Sviatok – odpracovaný, neodpracovaný, príplatky, náhradné voľno, príklady
 • Evidencia pracovného času a nadčasu
 • Pracovná cesta z hľadiska pracovného času2. Mzdové zvýhodnenia (príplatky), príklady

 • Za prácu v sobotu, v nedeľu, nočnú prácu - v podnikateľskej sfére a vo verejnej službe
 • Kombinácie nadčasovej práce, soboty, nedele, sviatku vs. náhradné voľno3. Prekážky v práci

 • Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady mzdy, prekážky pri nerovnomernom rozvrhnutom pracovnom čase
 • Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch4. Dovolenka

 • Základná výmera dovolenky, zmeny v roku 2020, starostlivosť o dieťa, verejná služba
 • Zistenie nároku, posudzovanie OČR, PN pre dovolenku, nárok pri kratších úväzkoch, pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, príklady
 • Materská dovolenka a rodičovská dovolenka, RD otca – nárok na dovolenku
 • Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny (zmeny v mimoriadnej situácii), podmienky
 • Určenie dovolenky vs PN, OČR, prekážka v práci
 • Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 • Prečerpaná dovolenka5. Pohotovosť

 • Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity, náhrada
 • Výkon práce počas pohotovosti, mzda

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť, pracovníci mzdovo-personálnych útvarov, ekonómovia, účtovníci...
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady,

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať