Detail kurzu

ISO 19011:2018 Auditovanie systémov manažérstva

QMS Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Revidovaná norma ISO 19011:2018 – Návod na auditovanie systémov manažérstva ponúka jednotný a harmonizovaný prístup, ktorý umožňuje efektívne auditovanie viacerých systémov manažérstva organizácie.

Dôraz kladie na riadenie rizík v normách systémov manažérstva, ako aj na trhu.  Rozširuje ďalšie oblasti procesu auditovania, ako napríklad správa audítorského programu a vykonávanie auditu.

Obsah kurzu

·        Požiadavky, prínosy a zmeny novej revízie normy ISO 19011:2018 v porovnaní s normou ISO 19011:2012

·        Termíny a definície z novej normy

·        Procesy v systémoch manažérstva, interné a externé vplyvy, princípy interných auditov

·        Plánovanie, riadenie a výkon interných auditov

·        Techniky auditovania, psychologické aspekty auditu, komunikácia pri auditovaní

·        Spracovanie plánu pre zavedenie požiadaviek normy v súvislosti s prechodom na revíziu

·        Aplikácia normy do praxe, najčastejšie problémy pri audite a praktické cvičenia

Cieľová skupina

Interní aj externí audítori systému manažérstva kvality.

Vhodné aj pre pracovníkov stredného manažmentu firiem s takto implementovaným systémom.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, občerstvenie a obed.

Kontaktná osoba

Anna Křížová
0948 150 356
info@qms.sk

Hodnotenie
Organizátor