Detail kurzu

POPRAD - Povinné sociálne hľadisko vo verejnom obstarávaní a aplikácia zákona o VO podľa nových pravidiel od 01.01.2020

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Prezentácia prípravy zákazky s implementovaním zmien zákona o verejnom obstarávaní platných od 01.01.2020.

Obsah kurzu

Zmeny v ZoVO platné od 09/2019, 12/2019, 01/2020

- Ako naplniť NOVÚ povinnosť realizovať verejné obstarávania so sociálnym hľadiskom

- Opis predmetu zákazky s environmentálnym a sociálnym hľadiskom

- Podmienky účasti s environmentálnym a sociálnym hľadiskom

- Osobné postavenie, finančné a ekonomické postavenie, technická a odborná spôsobilosť pri zákazkách v roku 2020

- Vyhradené zákazky, osobitné podmienky plnenia zmluvy  s environmentálnym a sociálnym hľadiskom

- Kritériá na vyhodnotenie ponúk  s environmentálnym a sociálnym hľadiskom

- Zábezpeka v roku 2020

- Tri rôzne spôsoby vyhodnotenia ponúk

- Vyhodnocovanie prvého, prvých troch alebo všetkých

- Výsledok vyhodnotenia, poskytnutie súčinnosti pri uzatvorení zmluvy

- Dopady zákona o zaručenej elektronickej fakturácii na verejného obstarávateľa a uchádzača

- Zámer komory verejného obstarávania

Cieľová skupina

začínajúcich až stredne pokročilých obstarávateľov, verejných obstarávateľov
Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, občerstvenie behom celého dňa, teplé a studené nápoje, zabezpečený obed

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor